הקשר בין נטילת פרצטמול בהריון לירידה ביצור הטסטוסטרון העוברי ושכיחות מוגברת של טמירות אשכים עלה במספר עבודות בבעלי חיים ובבני אדם. על רקע הדברים חוקרים מאוניברסיטת קמברידג' ערכו מחקר עוקבה בו התמקדו בנטילת פרצטמול בשבועות 8-14 להריון (חלון ההתפתחות הזכרית - masculinisation programming window) וההשפעה של החשיפה לתרופה על המרחק האנוגניטלי (infant anogenital distance (AGD, סמן מוכר של פעילות אנדרוגנית בתקופה העוברית. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Human Reproduction.

לעבודה גויסו 2,229 נשים שהיו בהריון בין השנים 2001 עד 2009, המעקב אחר הנשים ותינוקותיהן נמשך 24 חודשים ובסופו 676 נשים שילדו בנים השלימו את מלוא מרכיבי המחקר ונכללו בניתוח הסופי. נטילה של תרופות בתקופות ההריון השונות הוערכה על סמך שאלונים שהוצגו לאמהות במהלך ההריון או בסמוך ללידה. המרחק האנוגניטלי, אורך איבר המין של התינוקות והמצאות האשכים בשק נבדקו בלידה ובגיל שלושה, 12, 18 ו 24 חודשים תוך אומדן ערכי Z מותאמי גיל. הקשר בין נטילת פרצטמול בשמונה השבועות הראשונים של ההריון, בין השבועות 8-14 ומשבוע 14 ואילך לבין מדדי התפתחות זכרית נבדקו באמצעות מודלים סטטיסטיים לינאריים מעורבים.

מניתוח התוצאות עולה כי 225 (33%) מהבנים במדגם נחשפו לפרצטמול, מהם 68 בין השבועות 8-14. חשיפה לפרצטמול בפרק זמן זה (ולא בעיתוי אחר) נקשרה למרחק אנוגניטלי קצר ב 0.27 סטיות תקן (P=0.014) בכל נקודות הביקורת מהלידה ועד גיל שנתיים. הקיצור לא נתלה בממדים גופניים אחרים של התינוקות. חשיפה לפרצטמול לא נקשרה לאורך איבר המין או לטמירות אשכים.

בסיכום החוקרים מציינים מספר מגבלות של עבודתם - נשים שנטלו פרצטמול השתמשו בסבירות לא מבוטלת במשככי כאבים או מורידי חום אחרים, עובדה שלא נבדקה כראוי במחקר הנוכחי. מעבר לכך, עוקבת המחקר כללה קבוצה לא הטרוגנית של נשים הן מבחינה אתנית והן מבחינה בריאותית. לבסוף לא ניתן להתעלם מהטיית זיכרון שכן המחקר כולו מבוסס על שאלונים רטרוספקטיביים. עם כל ההסתייגויות, בתקופה האחרונה מתרבות עדויות לכך שפרצטמול פחות בטוח בהריון ממה שנהוג לחשוב, אולם עד כה לא עלו ראיות ממשיות למסוכנות ולא פורסמו עדכונים רלוונטיים של ההנחיות הקליניות.

מקור:

Hum Reprod. 2016 Sep 8. [Epub ahead of print]
Prenatal paracetamol exposure is associated with shorter anogenital distance in male infants.
Fisher BG1, Thankamony A1, Hughes IA1, Ong KK2, Dunger DB1, Acerini CL3.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרצטמול,  התפתחות אנדרוגנית,  מרחק אנוגניטלי,  התפתחות זכרית,  הריון ולידה,  אקמול