ההשפעה של חשיפה מוקדמת למזונות עם פוטנציאל אלרגני (חלב, בוטנים, גלוטן, ביצים ועוד) על הסיכון לפתח רגישות לאותם מרכיבי מזון נבדקה בשורה של מחקרים בעשורים האחרונים. חוקרים מהמכללה המלכותית בלונדון ערכו סקירת ספרות שיטתית בנסיון לסכם את גוף הידע המעודכן בנושא. תוצאות הסקירה פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA.

לטובת המחקר נסקרו מאגרי מידע רפואי מובילים ולוקטו מאמרים רלוונטיים שפורסמו משנת 1946 ועד 2016. בניתוח הסופי נכללו 146 עבודות מחקר. בחמישה ניסויים (1,915 משתתפים) חשיפה לביצים בגיל 4-6 חודשים נקשרה לירידה בסיכון לפתח רגישות לביצים (יחס סיכונים 0.56, 95% רווח בר סמך 0.36-0.87, P=0.009), המספרים משקפים הפחתת סיכון מוחלטת של 24 מקרים לאלף בני אדם באוכלוסיה בה שיעור ההארעות של רגישות לביצים עומד על 5.4%. משני מחקרים (1,550) עולה כי חשיפה לבוטנים בגיל 4-11 חודשים נקשרה לירידה בסיכון לפתח אלרגיה לבוטנים (יחס סיכונים 0.29, 95% רווח בר סמך 0.11-0.74, P=0.009), במונחים מוחלטים מדובר במניעה של 18 מקרים לאלף בני אדם באוכלוסיה בה שיעור ההארעות של אלרגיה לבוטנים עומד על 2.5%. חוזק הראיות לרוחב המחקרים היה בינוני ונפגם בעיקר בשל דרכי מדידה והערכה לא מדויקות. עיתוי החשיפה הראשונית לבוטנים וביצים לא השפיע על הסיכון לרגישות למזונות אחרים. ראיות באיכות נמוכה רמזו על קשר אפשרי בין חשיפה מוקדמת לדגים וירידה בהארעות של ביטויים אלרגיים בכלל ונזלת בפרט. ראיות באיכות טובה תמכו בהשערה כי חשיפה מוקדמת לגלוטן אינה מעלה סיכון למחלת הצליאק.

לסיכום, מסקירת ספרות מקיפה עולה כי חשיפה מוקדמת לביצים ובוטנים בשנת החיים הראשונה מפחיתה באופן מובהק את הסיכון לפתח רגישות לשני המזונות. חשיפה מוקדמת לגלוטן אינה מעלה סיכון לפתח צליאק, אך מאידך גם עיכוב בחשיפה אינו מגן, קרוב לוודאי, מפני המחלה.

מקור:

Ierodiakonou D, Garcia-Larsen V, Logan A, et al. Timing of Allergenic Food Introduction to the Infant Diet and Risk of Allergic or Autoimmune Disease: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA. 2016;316(11):1181-1192. doi:10.1001/jama.2016.12623.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלרגיה,  רגישות למזון,  חלב,  ביצים,  גלוטן,  בוטנים,  צליאק