מחקרים 26.10.2016

איכות החיים של חולי סרטן מעי גס גרורתי תחת טיפול משולב בכימותרפיה ופניטומומאב

מניתוח משני של המחקר PRIME, עולה כי הוספה של פניטומומאב לפרוטוקול FOLFOX4, מאריכה שרידות ללא פגיעה באיכות חייהם של חולי סרטן מעי גס גרורתי וכן משפרת את איכות החיים של המטופלים, באוכלוסיית החולים הסימפטומטיים, אשר השיגו כיווץ הגידול ב 30% או יותר בתוך שמונה שבועות (early tumor shrinkage).

הטיפול בסרטן מעי גס רושם התקדמות ניכרת בשנים האחרונות הודות להתפתחות האימונותרפיה, אולם סיכויי השרידות של החולים נותרים נמוכים למדי ולאיכות חייהם במהלך הטיפולים חשיבות מכרעת. חוקרים ממרכזים רפואיים באירופה, ארה"ב וקנדה ערכו ניתוח משנה של המחקר PRIME , על מנת להעריך את ההשפעה של טיפול כימותרפי עם וללא הוספה של נוגדן חד שבטיי ממשפחת נוגדי ה-EGFR (פניטומומאב Panitumumab.Vectibix. Amgen.), על איכות חייהם של חולי סרטן מעי גס גרורתי מסוג RAS wild-type. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת ESMO Open והוצגו בכנס ה-WCGI שהתקיים בברצלונה בחודש יוני 2016.

תגובה מיטבית לטיפול, המושרית ע"י פולפוקס בשילוב עם פניטומומאב, משפרת את איכות חייהם של המטופלים הסימפטומטיים

למחקר PRIME, ניסוי קליני, אקראי, פאזה 3, גויסו חולי סרטן מעי גס מפושט בקו 1 עם רמה תפקודית performance status) 0-2) על פי סולם ECOG לטובת טיפול קו ראשון בפרוטוקול פולפוקס 4 (FOLFOX4), בשילוב עם פניטומומאב מול פולפוקס 4 לבדו.

הנוגדן פניטומומאב (וקטיביקס) הינו במלואו חלבון ממקור אנושי, השייך לקבוצת נוגדי ה-(EGFR (anti-epidermal growth factor receptor ורשום לסרטן מעי גס, עם המשלבים פולפוקס או פולפירי לטיפול בקו ה-1, לחולים עם גידול מסוג RAS WT.

במחקר PRIME, תוספת וקטיביקס שיפרה ההישרדות באופן משמעותי סטטיסטי בהשוואה לפולפוקס לבד. בנוסף, אחוז גבוה יותר של חולים בזרוע הוקטיביקס השיגו המדדים הבאים: כיווץ הגידול ב 30% או יותר בתוך שמונה שבועות, תגובה אובייקטיבית (response rate), משך התגובה (duration of response) ועומק התגובה (depth of response).

בניתוח הנוכחי נכללו 505 חולים עם גידול מסוג RAS wild-type. על מנת להעריך את ההשפעה של הטיפול על איכות חיי החולים החוקרים השתמשו באומדן EuroQoL וכן התמקדו בתת קבוצה של חולים שהשיגו תגובה מיטבית לטיפול (כיווץ הגידול ב 30% או יותר בתוך שמונה שבועות), דגש נוסף הושם על תופעות לוואי עוריות של הטיפול הכימותרפי-אימונואונקולוגי.

בניתוח התוצאות לא נרשם פער מובהק במדדי איכות חיים בין הזרועות, מנקודת הבסיס ועד התקדמות המחלה או סיום הטיפול המחקרי. תופעות לוואי עוריות מדרגה 3 ומעלה דווחו על ידי 38% מהחולים בזרוע הטיפול המשולב לעומת 2% מהחולים שטופלו בפרוטוקול פולפוקס 4 בלבד, אולם תופעות הלוואי העוריות מדרגה 3 ומעלה לא השפיעו על איכות חיי החולים יותר מתופעות לוואי עוריות קלות יותר (דרגה 0-2). הסיכוי לכיווץ מוקדם של נפח הגידול עד השבוע השמיני בזרוע הטיפול בפולפוקס ופניטומומאב, היה גבוה יותר באופן מובהק מאשר בזרוע פולפוקס בלבד (P<0.001). חולים אשר השיגו כיווץ מוקדם של נפח הגידול עד השבוע השמיני, דיווחו על שיפור מובהק באיכות חייהם בהשוואה לחולים שלא זכו להצלחה דומה של הטיפול.

החוקרים מסכמים כי תוספת פניטומומאב לפרוטוקול פולפוקס מאריכה שרידות, ללא החמרה באיכות חייהם של חולי סרטן מעי גס גרורתי מסוג  RAS wild-type. הסיכוי לכיווץ מוקדם של נפח הגידול עד השבוע השמיני תחת הטיפול המשולב, היה גבוה יותר בהשוואה לפולפוקס ותגובה זו תורגמה גם לשיפור מובהק באיכות חיי המטופלים הסימפטומטיים. לאור הפער הניכר בתופעות לוואי עוריות בין הקבוצות, החוקרים ממליצים להכליל הערכה ממוקדת של איכות חיים הקשורה לבריאות העור במחקרים עתידיים.

מקור:

Quality of life during first-line FOLFOX4±panitumumab in RAS wild-type metastatic colorectal carcinoma: results from a randomised controlled trial
Salvatore Siena, Josep Tabernero, Gyorgy Bodoky, David Cunningham, Fernando Rivera, Paul Ruff, Jean Luc Canon, Reija Koukakis, Gaston Demonty, Guy Hechmati, Jean-Yves Douillard

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס,  פולפוקס,  פניטומומאב,  וקטיביקס,  Panitumumab,  Vectibix
מאמרים נוספים שיעניינו אותך