אחד המחסומים הפוטנציאליים בפני התקנים תוך רחמיים, ביחוד בקרב נשים שטרם ילדו, הוא החשש מהקושי והסיבוכים הכרוכים בהחדרתם. חוקרים מהמרכז לבקרת מחלות ומניעתן בארה"ב ערכו סקירת ספרות שיטתית כדי לבדוק האם ישנם משככי כאב ומרככים הורמונליים של צוואר הרחם שהוכחו כמקלים על פעולת ההחדרה של התקני נחושת ולבונוגסטרל. תוצאות הסקירה פורסמו לאחרונה בכתב העת Contraception.

לטובת העבודה נסקרו ספריות רפואיות מובילות ולוקטו מאמרים אקראיים ומבוקרים שעסקו בטיפול תרופתי שנועד להקלה על החדרת התקני נחושת והתקני לבונוגסטרל.
חמישה עשר מ 1,855 מאמרים רלוונטיים ענו על קריטריוני ההכללה. מניתוח התוצאות עולה כי, ככלל, מיסופרוסטול misoprostol, לא הקל על החדרת ההתקנים, לא הפחית שימוש באמצעי עזר ולא שיפר את שיעורי ההצלחה של רופאי הנשים. עם זאת, במחקר מבוקר אחד מיסופרוסטול שיפר באופן מובהק, לעומת פלצבו, את סיכויי ההצלחה בהחדרה שניה לאחר כישלון בנסיון הראשון. בשני מחקרי RCT לידוקאין (2%) בג'ל תוך צווארי או בהזרקה לצוואר הרחם לא סייע לרופאי הנשים בביצוע הפעולה. במחקר RCT אחד ג'ל תוך צווארי שהכיל דיקלופנק ולידוקאין לא שיפר את נוחות ההחדרה של תקנים תוך רחמיים. לבסוף, שתי עבודות RCT בדקו את יעילותם של ג'לים המכילים ניטרוגליצרין או ניטרופרוסיד כטיפול מקומי לפני הכנסת ההתקן ולא מצאו ראיות המצביעות על יתרונות התכשירים.

לסיכום, בסקירת ספרות עדכנית מיסופרוסטול, ג'לים המכילים לידוקאין או דיקלופנק ותכשירי חד תחמוצת החנקן (NO) לא הוכחו כמקלים על הכנסתם של התקנים תוך רחמיים. במחקר בודד מיסופרוסטול הציג עליונות על פני פלצבו בשיפור סיכויי ההצלחה בנסיון שני לאחר כשלון.

מקור:

Contraception. 2016 Jun 29. pii: S0010-7824(16)30135-4. doi: 10.1016/j.contraception.2016.06.014. [Epub ahead of print]
Medications to ease intrauterine device insertion: a systematic review.
Zapata LB1, Jatlaoui TC2, Marchbanks PA2, Curtis KM2.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  IUD,  התקן תוך רחמי,  התקן נחושת,  התקן לבונוגסטרל,  מיסופרוסטול