מחקרים 09.10.2016

עוד לפני קביעת המוות? דום לב ותרומת איברים

חוקרים מצרפת מצאו כי ניתן לנבא את כשלון מאמצי ההחייאה בדום לב מחוץ לבתי חולים באמצעות שלושה קריטריונים קליניים ולהתניע תהליכי תרומת האיברים עוד בזמן ההחייאה

דום לב מחוץ לכותלי בתי החולים מסתיים לא אחת במות החולה תוך כדי מאמצי ההחייאה. חוקרים מצרפת ביקשו לבדוק האם ניתן לנבא את סיכוי השרידות של חולים שלוקים בהפרעת קצב קטלנית כדי לתכנן במהירות האפשרית את תהליך תרומת האיברים המחייב התארגנות בהולה ברב המקרים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of Internal Medicine.

בבסיס המחקר עמדו נתונים מעוקבת המחקר - Paris Sudden Death Expertise Center [SDEC] prospective ומתוכה 1,771 חולים שנפטרו מדום לב בין השנים 2011-2012 נכללו במחקר הנוכחי. שתי עוקבות נוספות שימשו לתיקוף המסקנות במדגם מאוחד של 5,192 חולים.
שלושת המשתנים שהוצעו כמנבאים כשלון של החייאה היו – 1) דום לב שארע ללא נוכחות קרובה של אנשי מקצועות בריאות 2) מקצב לאו בר היפוך חשמלי בבדיקה הראשונית 3) אי השגה של פעילות המודינמית ספונטנית לפני מתן מנה שלישית של אפינפרין. תוך שימוש במשתנים אלה החוקרים בחנו את סיכויי השרידות ושחרור מאשפוז של החולים, את תוקפם הסטטיסטי של המשתנים ואת מספר החולים המשוער שהתאימו לתרומת איברים.

ניתוח התוצאות לימד כי בעוקבת הבדיקה שיעור השרידות של 772 חולים שעמדו בשלושת הקריטריונים הנקובים היה 0% (95% רווח בר סמך 0-0.5%), סגוליות הקריטריונים הייתה מושלמת (100%) וכך גם הערך המנבא חיובי (100%). אשרור התוצאות בעוקבת התיקוף הוביל למסקנות זהות. אילו מבחן השרידות המתואר היה בשימוש 95 (12%) מהחולים בעוקבת Paris SDEC היו יכולים לתרום את איבריהם למספר רב של חולים המשוועים לתרומה.

לסיכום, שלושה קריטריונים קליניים פשוטים מסוגלים לנבא, לכאורה, את כישלון מאמצי ההחייאה במקרים של דום לב מחוץ לכותלי בתי החולים ולהתניע את גלגלי המערכות הסבוכות של תרומת איברים. סביר להניח שאימוץ מסקנות המחקר הנוכחי יוביל לתוספת ברוכה של תרומות, מנגד ברור כי גם שאלות פילוסופיות-תאולוגיות יצופו במהרה.

מקור:

Early Identification of Patients With Out-of-Hospital Cardiac Arrest With No Chance of Survival and Consideration for Organ Donation ONLINE FIRST
Patricia Jabre, MD, PhD; Wulfran Bougouin, MD, MPH; Florence Dumas

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  דום לב,  מוות פתאומי,  החייאה,  תרומת איברים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות