מתוך ערוץ נוגדי קרישה 26.10.2016

אפיקסבן מול ורפרין בשבועות הראשונים לאחר ארוע תרומבואמבולי ורידי

ממחקר AMPLIFY עולה כי גם בשבועות הראשונים לאחר VTE, כמו בכל שלבי הטיפול, אפיקסבן גרם לפחות דימומים מורפרין ומנע ארועי פקקת ותסחיפים נשנים ביעילות דומה

בשבועות הראשונים לאחר ארוע פקקתי תסחיפי ורידי
(venous thromboembolism (VTE הסיכון לארוע חוזר נמצא בשיאו וכך גם הסיכון לדימומים משמעותיים הנשקף מטיפול בנוגדי קרישה. על רקע הדברים צוות חוקרים בראשותו של ד"ר גארי רסקוב מאוניברסיטת אוקלהומה, ערך ניתוח משנה של המחקר - AMPLIFY ניסוי אקראי וכפול סמיות שבדק את היעילות והבטיחות של טיפול בן שישה חודשים באפיקסבן (APIXABAN/ Eliquis/ Pfizer) מול ורפרין עם גישור התחלתי ב LMWH בקרב 5,935 חולים שלקו בפקקת תסמינית של וריד פרוקסימלי עמוק או תסחיף ריאתי. בניתוח הנוכחי החוקרים התמקדו בשבועות הראשונים של הטיפול. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Thrombosis and Haemostasis.

החוקרים ערכו, כאמור, ניתוח משנה של המחקר AMPLIFY בו נכללו 5,935 חולים. תוצאת היעילות הראשית של העבודה הנוכחית הוגדרה כהארעות משולבת של VTE או מוות כתוצאה מ VTE, ותוצאת הבטיחות הראשית כהארעות של דימומים משמעותיים.
החוקרים דיווחו על שיעור ההארעות של תרומבואמבוליזם ודימומים 7, 21 ו90 ימים לתחילת הטיפול בנוגדי קרישה, זאת בנוסף לנתוני המחקר המקורי.
מניתוח התוצאות עולה כי 18 (0.7%), 29 (1.1%), 46 (1.8%) ו 59 (2.3%) חולים בזרוע האפיקסבן חוו ארוע פקקתי תסחיפי נשנה, 7, 21, 90 ימים ושישה חודשים לתחילת הטיפול, בהתאמה. המספרים המקבילים בקרב חולים שטופלו בורפרין היו: 23 (0.9%), 35 (1.3%), 58 (2.2%) ו 71 חולים (2.7%), בהתאמה.
באותם המועדים 3 (0.1%), 5 (0.2%), 11 (0.4%), ו 15 (0.6%) חולים חוו דמם משמעותי בזרוע האפיקסבן, ו 16 (0.6%), 26 (1.0%), 38 (1.4%) ו 49 (1.8%) חולים בזרוע הטיפול בורפרין, בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי היעילות של אפיקסבן במניעה של ארועי VTE נשנים לא נפלה מזו של ורפרין באף נקודת זמן, גם לא בתחילת הטיפול, זאת חרף העובדה שאפיקסבן ניתן ללא גישור הפריני. היתרון של אפיקסבן בהפחתת הסיכון לדמם נרשם כבר בשבוע הראשון של הטיפול ונותר על כנו לכל אורכו.

מקור:

Early time courses of recurrent thromboembolism and bleeding during apixaban or enoxaparin/warfarin therapy A sub-analysis of the AMPLIFY trial
Gary E. Raskob1; Alex S. Gallus2; Paul Sanders3; John R. Thompson4; Giancarlo Agnelli5; Harry R. Buller6; Alexander T. Cohen7;  Eduardo Ramacciotti8; Jeffrey I. Weitz9
http://dx.doi.org/10.1160/TH15-09-0752 Thromb Haemost

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ורפרין,  LMWH,  אפיקסבן,  VTE,  פקקת ורידים,  תסחיפים,  תרומבואמבוליזם,  נוגדי קרישה חדשים