תוצאותיו של סקר חדש שבחן את מאפייני ותדירות השימוש בבלוק נוירואקסיאלי בעת היפוך חיצוני (ECV) של מצב עכוז פורסמו ב-Journal of Clinical Anesthesiology. הסקר הופץ בקרב חברי ה-Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology, חובר על ידי שלושה מרדימים גינקולוגיים ונבדק למהימנות. הסקר נשלח ל-1,056 לרופאים ומתוכם 322 (30.5%) השיבו.

תוצאות הסקר הראו כי 18 מהמשיבים (5.6%) משתמשים תמיד בבלוק נוירואקסיאלי לביצוע ECV,י 52 (16.1%) לעיתים קרובות, 98 (30.4%) לפעמים, 78 (24.2%) לעיתים רחוקות ו- 46 (14.3%) לעולם לא. בלוק סנסורי הועדף על ידי 141 (43.8%) מהמשיבים ובלוק אנלגטי על ידי 102 (31.7%) מהמשיבים. מינון וסוג תרופות ההרדמה האפידורליות שנעשה בהם שימוש השתנו משמעותית בין המשיבים- 5-25µg סופנטניל, לידוקאין 1% או 2% בכמות של 10-20mL, בופיבקאין 0.0625-0.5% בכמות של 6-15mL, ורופיבקאין 0.2% בכמות של 20mL.י182 (56.5%) מהמשיבים השתמשו בבופיבקאין והמינונים הנפוצים ביותר הינם 2.5mg (בשימוש על ידי 7.5% מהמשיבים), 7.5mg (בשימוש על ידי 10.9% מהמשיבים) ו-12mg (בשימוש על ידי 9.3%) מהמשיבים.

מסקנת החוקרים היא כי השימוש בבלוק נוירואקסיאלי בעת ביצוע ECV לא נמצא בשימוש רחב היקף. קיים שוני רב בשיטות הקיימות ובתרופות ומינוניהן לביצוע הבלוק. יש צורך במחקרים נוספים על מנת להגביר את השימוש בבלוק ולשיפור שיעורי הצלחה ב-ECV.

מקור:

Weiniger, C.F. et al.  (2016) Journal of Clinical Anesthesiology. 34, 616.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27687460

נושאים קשורים:  מחקרים,  היפוך חיצוני,  בלוק,  לידוקאין,  בופיבקאין,  מצג עכוז