מחקרים 27.10.2016

סמן או גורם פעיל? אדיפונקטין בסכרת סוג 1 ו- 2

חוקרים מגרמניה מצאו כי עליה ברמת אדיפונקטין בדם בשנתיים הראשונות לאחר גילוי של סכרת סוג 1 וסוג 2 מנבאת סבילות נמוכה לגלוקוז והפרעה משמעותית בהפרשת אינסולין

תאי בטא בלבלב (צילום: אילוסטרציה)
תאי בטא בלבלב (צילום: אילוסטרציה)

במספר עבודות רמה של אדיפונקטין adiponectin בדם בשנים הראשונות לאחר אבחון של סכרת סוג 1 וסוג 2 נקשרה קשר הפוך לסבילות לגלוקוז ותפקוד תאי ביתא בלבלב. חוקרים מגרמניה ביקשו לבדוק את הקשר מעט יותר לעומק, הממצאים והמסקנות פורסמו לאחרונה בכתב העת Diabetic Medicine.

במחקר נכללו 94 חולי סכרת סוג 2 ו 42 חולי סכרת סוג 1. הנחקרים עברו בדיקת העמסת גלוקוז ומבחן תגר גלוקגון על מנת להעריך את תפקוד תאי הביתא, סבילות לגלוקוז/ תנגודת לאינסולין ורמת C-peptide. כל הבדיקות בוצעו פעמיים - בשנה הראשונה לאחר אבחון הסכרת, ושנתיים לאחר האבחון. במקביל נדגמו רמות של אדיפונקטין (רמה כוללת בדם ורמה של אדיפונקטין בעל משקל מולקולרי גבוה high-molecular-weight adiponectin, חושב גם יחס בין שתי הרמות), התוצאות הוצלבו באמצעות רגרסיה לינארית עם המשתנים המטבוליים.

מהניתוח המסכם עולה כי בקרב חולי סכרת סוג 2 עליה ברמת אדיפונקטין בעל משקל מולקולרי גבוה שנתיים לאחר גילוי הסכרת, כמו גם עליה ביחס בין אדיפונקטין בעל משקל מולקולרי גבוה לאדיפונקטין הכולל, נקשרו לירידה באינדקס הסבילות לגלוקוז (P=0.013), עליה ביחס בין רמות האדיפונקטין נקשרה לירידה בהפרשת C-Peptide ב 54.6% (P=0.020). בקרב חולי סכרת סוג 1 עליה באדיפונקטין שנתיים לאחר אבחון המחלה נקשרה לירידה מקבילה ברמת ה C-Peptide ב 56.2% (P=0.035).

החוקרים מסכמים כי עליה באדיפונקטין בשנתיים הראשונות לאחר גילוי של סכרת סוג 1 וסוג 2 מנבאת סבילות נמוכה לגלוקוז והפרעה משמעותית בהפרשת אינסולין. התוצאות מעט מפתיעות שכן בשונה מסכרת סוג 1 גילוי של סכרת סוג 2 איננו חופף בדרך כלל לתחילת המחלה.

מקור:

Diabet Med. 2016 Oct 22. doi: 10.1111/dme.13278. [Epub ahead of print]
Circulating adiponectin concentration is inversely associated with glucose tolerance and insulin secretion in people with newly diagnosed diabetes.
Weber KS1,2, Strassburger K2,3

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אדיפונקטין,  תנגודת לאינסולין,  אינסולין,  סבילות לגלוקוז,  סוכרת,  סוכרת נעורים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות