מחקרים 13.11.2016

סיכון לדימום מאג'ורי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים לא מסתמי המטופלים בנוגדי קרישה: נתונים מהעולם האמיתי

מחקר תצפיתי חדש הסקר מעל 29,000 מטופלים, מצא כי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים לא מסתמי שהחלו טיפול בנוגדי קרישה, התחלת טיפול עם Rivaroxaban או Warfarin הייתה קשורה עם סיכון גדול משמעותית לדימום, בהשוואה להתחלת טיפול עם Apixaban. כאשר הושוותה ל-Warfarin, התחלת טיפול עם Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי.

shutterstock) Atrial Fibrillation)

ישנו מידע מוגבל על בטיחות מהעולם האמיתי של נוגדי קרישה פומיים שאינם אנטגוניסטים לויטמין K (NOACs, Non-vitamin K antagonist oral anticoagulants).

מחקר חדש השווה סיכון לדימום מאג'ורי בקרב מטופלים חדשים עם פרפור פרוזדורים ממקור לא מסתמי שהתחילו טיפול ב-Apixaban (אליקוויס – Eliquis; חברת PFIZER PHARMACEUTICALS),יWarfarin (קומדין – Coumadin; חברת TARO PHARMACEUTICAL),יDabigatran (פרדקסה – Pradaxa; חברת BOEHRINGER INGELHEIM) או Rivaroxaban (קסרלטו – Xarelto; BAYER PHARMA) בארה"ב.

המחקר הינו מחקר עוקבה רטרוספקטיבי שבוצע על מנת להשוות את הסיכון לדימום מאג'ורי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורי לא מסתמי שהחלו טיפול ב-Warfarin, Apixaban, Dabigatran או Rivaroxaban. המחקר עשה שימוש במסד נתונים גדול בארה"ב מינואר 2013 עד דצמבר 2013. דימום מאג'ורי הוגדר כדימום הדורש אשפוז. מודל Cox העריך
(Hazard ratios (HRs לדימום מאג'ורי לאחר התאמה לגיל, מין, קו-מורבידיות בבסיס ותרופות נוספות. בקרב 29,338 מטופלים, 2,402 (8.19%) קיבלו Apixaban,י4,173 (14.22%) קיבלו Dabigatran,י10,050 (34.26%) קיבלו Rivaroxaban ו-12,713 (43.33%) קיבלו Warfarin.

לאחר התאמה למאפייני בסיס, התחלה של Warfarinי
[1.93 (Adjudted HR (aHRי; 95%CI 1.12-3.33; p=0.018] או Rivaroxabanי (aHR 2.19 ; 95%CI 1.26-3.79 ; p=0.005) הייתה בעלת סיכון מוגבר לדימום מאג'ורי בהשוואה ל-Apixaban. התחלת Dabigatranי
(aHR 1.71 ; 95%CI 0.94-3.10 ; p=0.079) הייתה בעלת סיכון לא משמעותי לדימום מאג'ורי בהשוואה ל-Apixaban. כאשר הושווה ל-
Warfarin,יApixabanי(aHR 0.52 ; 95%CI 0.30-0.89 ; p=0.018) היה בעל סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי. מטופלים שהתחילו
Rivaroxabanי(aHR 1.13 ; 95%CI 0.91-1.41 ; p=0.262) או Dabigatranי
(aHR 0.88 ; 95%CI 0.64-1.21 ; p=0.446) היה בעלי סיכון לא משמעותי לדימום בהשוואה ל-Warfarin.

מסקנת החוקרים הייתה כי בקרב מטופלים עם פרפור פרוזדורים לא מסתמי שהחלו טיפול בנוגדי קרישה בקליניקה בעולם האמיתי, התחלת טיפול עם Rivaroxaban או Warfarin הייתה קשורה עם סיכון גדול משמעותית לדימום בהשוואה להתחלת טיפול עם Apixaban. כאשר הושווה ל-Warfarin, התחלת טיפול עם Apixaban הייתה קשורה עם סיכון נמוך משמעותית לדימום מאג'ורי. יש צורך במחקרים תצפיתיים נוספים על מנת לאשר ממצאים אלו.

מקור:

Lip, G.Y., Pan, X., Kamble, S., Kawabata, H., Mardekian, J., Masseria, C., Bruno, A. and Phatak, H., 2016. Major bleeding risk among non‐valvular atrial fibrillation patients initiated on apixaban, dabigatran, rivaroxaban or warfarin: a “real‐world” observational study in the United States. International Journal of Clinical Practice70(9), pp.752-763.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27550177

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור פרוזדורים,  נוגדי קרישה,  Warfarin,  Apixaban,  Dabigatran,  Rivaroxaban,  אליקוויס,  ELIQUIS,  קומדין,  Coumadin,  פרדקסה,  Pradaxa,  קסרלטו,  Xarelto
מאמרים נוספים שיעניינו אותך