90 שניות 16.12.2016

90 שניות על חשיבות הבדיקות ל HIV - דר' דן טורנר

90-90-90: שאיפות UNAIDS בטיפול באיידס - דר' דן טורנר