מחקרים 08.12.2016

יתרון נוסף: השפעה של אלירוקומאב על ליפופרוטאין A

מניתוח של עשרה מחקרים ממקבץ ODYSSEY עולה כי בנוסף לירידה מובהקת ברמות של LDL-C, אלירוקומאב מפחית גם את הרמות של ליפופרוטאין A ב 23-29%

רמות גבוהות של ליפופרוטאין Aי[(lipoprotein(a) [Lp(a קשורות קשר עצמאי לסיכון קרדיווסקולרי מוגבר, אולם התרופות הקיימות כיום, ובפרט סטטינים, אינן משפיעות מהותית על ריכוז החלבון השומני. בניסויים קליניים שנערכו בשנים האחרונות נוגדן חד שבטי נגד האנזים PCSK9 המווסת את צפיפות קולטני ה LDL על פני קרומי תאי הכבד, אלירוקומאב (Sanofi.Alirocumab.Praulent) השיג ירידה של עד 62% ברמות של LDL-C תוך שמירה על פרופיל בטיחות נעדר תופעות לוואי חריגות. חוקרים מקנדה, אוסטרליה וארה"ב ביקשו לבדוק באמצעות ניתוח משנה של עשרה ניסויים קליניים מתקדמים האם, ואם כן באיזו מידה, גם ליפופרוטאין A מגיב לאלירוקומאב. מסקנות החוקרים פורסמו לאחרונה בכתב העת The American Journal of Cardiology.

בעבודה נכללו 4,915 חולים שהשתתפו בעשרה ניסויים קליניים במסגרת תכנית המחקר ODYSSEY. בשמונה מחקרים משתתפי זרועות ההתערבות קיבלו טיפול ב 75 מ"ג אלירוקומאב אחת לשבועיים, אצל חלק מהחולים המינון הוכפל ל 150 מ"ג אחת לשבועיים בשבוע ה 12, בהתאם לרמות ה LDL-C בשבוע השמיני. בשני מחקרים נוספים אלירוקומאב ניתן במינון 150 מ"ג אחת לשבועיים מתחילת הניסוי. בשמונה מחקרים החולים נטלו סטטינים במקביל לטיפול באלירוקומאב, הטיפול בזרועות הביקורת כללו פלצבו או אזטימיב ezetimibe.

מניתוח התוצאות עולה כי אלירוקומאב נקשר לירידה מובהקת ברמות ה LPa ללא תלות במינון התחלתי של אלירוקומאב או טיפול מקביל בסטטינים. לאחר 24 שבועות רמות החלבון השומני ירדו ב 23 עד 27% בקרב חולים שהתחילו טיפול ב 75מ"ג אלירוקומאב ועברו ל 150 מ"ג וב 29% בקרב חולים שקיבלו את המינון הכפול מלכתחילה (P<0.0001 לעומת זרועות הביקורת). הרמות החדשות נותרו יציבות במשך 78 עד 104 שבועות של מעקב. גיל, מוצא אתני, מגדר, היפרכולסטרולמיה משפחתית, רמות LPa בסיסיות, רמות LDL-C או טיפול בסטטינים לא השפיעו מהותית על הקשר.

החוקרים מסכמים כי בנוסף לירידה מובהקת ברמות הכולסטרול LDL-C הנוגדן החד שבטי אלירוקומאב מפחית גם את הרמות של ליפופרוטאין A ב 23-29%. מדובר למעשה בתכשיר קליני ראשון שמשיג תוצאה כזו. מעניין, והסוגיה עתידה קרוב לוודאי להבחן במחקרי המשך, האם לירידה ברמות ה LPa ערך קרדיווסקולרי מוסף מעבר לאיזון רמות ה LDL.

מקור:

Am J Cardiol. 2016 Sep 29. pii: S0002-9149(16)31568-5. doi: 10.1016/j.amjcard.2016.09.010. [Epub ahead of print]
Effect of Alirocumab on Lipoprotein(a) Over ≥1.5 Years (from the Phase 3 ODYSSEY Program).
Gaudet D1, Watts GF2, Robinson JG3, Minini P4, Sasiela WJ5, Edelberg J6, Louie MJ5, Raal FJ7.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלירוקומאב,  אזטימיב,  סטטינים,  ליפופרוטאין A,  ליפידים,  כולסטרול,  LDL-C,  נוגדן חד שבטי,  LPa,  פראלואנט
תגובות