חסימה תסחיפית (אמבוליזציה) של עורקי הערמונית Prostatic artery embolization מבוצעת במרכזים רפואיים רבים ברחבי העולם כטיפול בהגדלה שפירה של הבלוטה. חוקרים מהונג קונג פרסמו לאחרונה בכתב העת International Urology and Nephrology סקירת ספרות המסכמת את הראיות באשר ליעילות ובטיחות של השיטה תוך התמקדות במדדים קליניים ומדדי איכות חיים של החולים.

לטובת העבודה נסקרו מאגרי מידע רפואי מובילים ולוקטו מחקרים שעסקו בחסימה תסחיפית של עורקי הערמונית כטיפול בהגדלה שפירה - BPH. בניתוח הסופי נכללו שני מחקרים מבוקרים ושלושה מחקרי עוקבה לא מבוקרים. התוצאות מלמדות כי כריתה חלקית של הערמונית דרך השופכה (Transurethral resection (TURP הייתה יעילה יותר מחסימת עורקי הערמונית בהערכה על פי סולם IPSS International Prostate Symptom Score. כריתה פתוחה של הערמונית נקשרה לתוצאות תסמיניות עדיפות (IPSS), שיפור משמעותי יותר באיכות חייהם של החולים (QOL) ותפקוד אורינרי (שיא מהירות הזרם ושארית שתן) טוב יותר מחסימת עורקי הערמונית במעקב של שנה, אולם התפקוד הזקפתי היה מספק יותר בקרב חולים שעברו את הפעולה הוסקולרית. התוצאות הקליניות של חסימה של אחד מעורקי הערמונית היו טובות פחות מחסימה דו צדדית, ברם הפער איבד את מובהקותו לאחר תקנון לגיל החולים. חסימה של העורק בחלקיקים בגודל 100μm תרמו לירידה מודגשת יותר ברמת ה PSA לצד פגיעה משמעותית יותר בתפקוד הזקפתי מחסימה באמצעות חלקיקים בגודל 200μm, ביתר המדדים לא נרשם הבדל מהותי בין שתי השיטות.

החוקרים מסכמים כי, נכון להיום, הראיות המחקריות אודות יעילותה ובטיחותה של אמבוליזציה של עורקי הערמונית כטיפול בהגדלה שפירה של הבלוטה, מוגבלות ולא חד משמעיות. ברב העבודות כריתה רדיקלית ו TURP  הציגו תוצאות קליניות טובות יותר.

מקור:

Int Urol Nephrol. 2016 Nov 28. [Epub ahead of print]
Prostatic artery embolization in treating benign prostatic hyperplasia: a systematic review.
Teoh JY1,2, Chiu PK3, Yee CH3

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אמבוליזציה של עורקי הערמונית,  כריתת ערמונית,  TURP,  הגדלה שפירה של הערמונית,  BPH