סרטן עור שאינו מלנומה (Nonmelanoma skin cancer (NMSC הוא הממאירות הנפוצה ביותר באירופה, עם זאת מחקרים אפידמיולוגיים שמתפרסמים בשנים האחרונות מצביעים על מודעות נמוכה ובלתי מספקת למחלה ולסכנה שבחשיפה לשמש. בעבודה שפורסמה לאחרונה בכתב העת Swiss Medical Weekly חוקרים מגרמניה בדקו עד כמה מדריכי הסקי בהרי האלפים המושלגים החשופים לקרינה על סגולית מדי יום במשך ארבעה עד שישה חודשים בשנה מודעים לסכנה, באילו דרכים הם נוהגים להגן על עצמם, ומה שכיחות גידול העור בקבוצת סיכון זו.

למחקר חתך גויסו 62 מדריכי סקי ומדריכי טיולים בהרים (55 גברים, גיל ממוצע 52.9 שנים). המשתתפים עברו בדיקת עור מקיפה על ידי רופא עור מומחה ומילאו שאלונים שהתמקדו במודעותם לסרטן העור ושיטות ההגנה מפני אור השמש. סיכום התוצאות מלמד כי אצל 27 (43.5%) מהמדריכים אובחן סרטן עור שאינו מלנומה בשלב ממאיר או טרום ממאיר. 59.7% מהמשתתפים סברו כי שיטות ההגנה שלהם מפני קרינת השמש טעונות שיפור, 48.5% מעולם לא נבדקו על ידי רופא עור.

אמנם מדובר במחקר חתך מוגבל מתודולוגית, אולם התמונה המתגלה קיצונית בחומרתה הן בפן הקליני והן בפן המערכתי. כמחצית ממדריכי הסקי שהשתתפו במחקר לקו בסרטן עור שאינו מלנומה בעשור החמישי לחייהם ולא היו מודעים לכך, חלקם הגדול לא נבדקו כלל על ידי רופא עור. גם אם מדובר בקבוצה חריגה והמצב האמיתי מאוזן יותר, העבודה מדגישה פעם נוספת את הסכנה הטמונה בחשיפה לשמש דווקא בהרים המושלגים. האוויר הדליל, המרבדים הלבנים שמעצימים את הקרינה המזיקה וקור המשכיח את חיוניות ההגנה מפני אור השמש יוצרים שילוב מסוכן ביותר. מובן כי שיעורי התחלואה הגבוהים בקרב מדריכי הסקי נובעים מחשיפה מצטברת, אך גם חשיפה קצרת מועד בחופשת סקי שנתית מזיקה, קרוב לודאי, ומחייבת הגנה מרבית.

מקור:

Swiss Med Wkly. 2016 Dec 5;146:w14380. doi: 10.4414/smw.2016.14380. eCollection 2016.
Nonmelanoma skin cancer in mountain guides: high prevalence and lack of awareness warrant development of evidence-based prevention tools.
Zink A1, Koch E1, Seifert F1

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן עור שאינו מלנומה,  מלנומה,  סרטן תאי בסיס,  סרטן תאי קשקש