מחקרים

טיפול דו-שבועי עם צטוקסימאב יעיל ובטוח כמו טיפול שבועי במטופלים עם סרטן מעי הגס גרורתי

שיעורי התגובה ומשך ההישרדות הכללית וללא התקדמות של חולים עם סרטן גרורתי של המעי הגס ללא מוטציה בגן KRAS אשר הוקצו לטיפול פעם בשבועיים עם צטוקסימאב (ארביטוקס) בשילוב עם כימותרפיה, דומים לאלו שדווחו עבור חולים שטופלו עם צטוקסימאב פעם בשבוע

תוצאות הטיפול בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס
(mCRC - 
metastatic colorectal cancer) ללא מוטציה בגן KRAS משתפרים עם הוספה שבועית של צטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux). מחקר APEC בחן את אסטרטגיית טיפול קו-ראשון בצטוקסימאב אחת לשבועיים בשילוב עם כימותרפיה עבור מטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגן KRAS. כמו כן נבדקו תתי-קבוצות של סמנים ביולוגיים נוספים.

APEC היה מחקר שלב II ללא הקצאה אקראית שנערך באזור אסיה והאוקיינוס השקט. 289 מטופלים השתתפו במחקר וטופלו עם צטוקסימאב אחת לשבועיים בשילוב עם כימותרפיה לפי בחירת החוקר: FOLFOX (5-פלואורואורציל [5-fluorouracil], לויקובורין [Leucovorin] ואוקסליפלטין [Oxaliplatin - Oxaltin]) או FOLFIRI (5-פלואורואורציל, לויקובורין ואירינוטקאן [Irinotecan]). נקודת הסיום העיקרית היתה שיעור התגובה הכללית הטובה ביותר שאומתה בבדיקות. נקודות הסיום המשניות היו הישרדות ללא התקדמות והישרדות כללית. בנוסף הוערכו גם הצטמקות מוקדמת של הגידול ועומק התגובה.

בקרב מטופלים ללא מוטציות בגן KRAS, שיעור התגובה הכללית הטובה ביותר היה 58.8%, חציון ההישרדות לא התקדמות היה 11.1 חודשים וחציון ההישרדות הכללית היה 26.8 חודשים. ניתוח מורחב של מוטציות בגן RAS העלה כי mCRC ללא מוטציות בגן RAS קשור לתוצאות טובות יותר (שיעור התגובה הכללית הטובה ביותר: 64.7%, חציון ההישרדות ללא התקדמות: 13.0 חודשים, חציון ההישרדות הכללית: 28.4 חודשים). הממצאים העידו כי הצטמקות מוקדמת של הגידול ועומק התגובה קשורים לתוצאי ההישרדות בקרב מטופלים ללא מוטציה בגן RAS. אף כי מחקר זה לא עוצב באופן רשמי כדי להעריך הבדלים בתוצאות בין קבוצות הטיפול השונות, תוצאות היעילות היו דומות בקרב מטופלים שטופלו עם FOLFOX ומטופלים שטופלו עם FOLFIRI. לא נחשפו ממצאי בטיחות חדשים, ובפרט, תופעות לוואי עוריות בדרגות 3 או 4 תאמו לצפי הקליני.

הפעילות שנצפתה במחקר זה ופרופיל הבטיחות דומים לאלו שדווחו במחקרי ציר קודמים שבחנו טיפול קו-ראשון בצטוקסימאב על בסיס שבועי. ממצאי המחקר מציעים כי טיפול דו-חודשי עם צטוקסימאב יעיל ונסבל כטיפול קו-ראשון ועשוי להוות חלופה לטיפול שבועי.

מקור:

Cheng AL, Cornelio G, Shen L, Price T, Yang TS, Chung IJ, Dai GH, Lin JK, Sharma A, Yeh KH, Ma B, Zaatar A, Guan Z, Masood N, Srimuninnimit V, Yau T, Gibbs P, Wang X, Doval DC, Oh ST, Shim BY, Gorospe C, Wang HM, Sirachainan E, Hill A, Suh KW, Beier F, Chatterjee S, Lim R.
Efficacy, Tolerability, and Biomarker Analyses of Once-Every-2-Weeks Cetuximab Plus First-Line FOLFOX or FOLFIRI in Patients With KRAS or All RAS Wild-Type Metastatic Colorectal Cancer: The Phase 2 APEC Study
Clin Colorectal Cancer. 2016 Sep 7. pii: S1533-0028(16)30152-9. doi: 10.1016/j.clcc.2016.08.005. [Epub ahead of print]
http://www.clinical-colorectal-cancer.com/article/S1533-0028(16)30152-9/abstract

נושאים קשורים:  מחקרים,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  mCRC,  צטוקסימאב,  ארביטוקס,  מחקר APEC,  KRAS,  RAS,  תגובה כללית,  הישרדות ללא התקדמות,  הישרדות כללית,  FOLFOX,  FOLFIRI,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות