החלפת מסתם אבי העורקים בצנתור Transcatheter aortic valve replacementי(TAVR) מבוצעת בדרך כלל תחת הרדמה כללית אשר מאפשרת ניטור קרדיאלי סונוגרפי תוך ניתוחי דרך הושט. רופאים מבית החולים פרימן Freeman Hospital בניוקסל, הממלכה מאוחדת, מסכמים במאמר שפורסם לאחרונה בכתב העת American Journal of Cardiology את נסיונם בהחלפת מסתם הוותין תחת הרדמה מקומית תוך השוואה להליך זהה תחת הרדמה כללית.

מ 216 חולים שעברו TAVR במרכז הרפואי משנת 2011 ועד איסוף הנתונים הנוכחי 145 נותחו תחת הרדמה כללית ו 71 תחת הרדמה מקומית. גיל, תחלואת הרקע של החולים, מצב תפקודי וחומרת ההצרות המסתמית היו שקולים בשתי הקבוצות.

סיכום התוצאות מלמד כי זמן הניתוח שנמדד מרגע הכניסה לחדר ניתוח ועד לתפירת העור היה קצר משמעותית בקבוצת החולים שנותחו תחת הרדמה מקומית (108 לעומת 143 דקות, P<0.001), עם זאת פרק הזמן מהחתך הראשון ועד תפירת העור היה כמעט זהה בשתי הקבוצות (78 לעומת 79.4 דקות, P=0.57). חודש לאחר הניתוח לא נרשם הבדל מובהק ב: שיעור האי ספיקה של המסתם, צורך בקוצב קבוע או שיעור של ארועים מוחיים משמעותיים. כמו כן לא נצפה פער מהותי בשרידות החולים חודש לאחר הניתוח (95.9% לעומת 100% בקרב חולים שניתחו תחת הרדמה כללית או מקומית, בהתאמה, P=0.17). משך האשפוז החציוני של חולים שעברו את הפעולה תחת הרדמה מקומית היה קצר משמעותית (יומיים לעומת ארבעה ימים, P<0.001). לא בוצעו המרות דחופות להרדמה כללית במהלך ניתוחים בהרדמה מקומית, וחולה אחד בלבד שנותח בהרדמה מקומית נזקק להתאוששות ביחידה לטיפול נמרץ.

החוקרים מסכמים כי החלפה של מסתם אבי העורקים תחת הרדמה מקומית בטוח לא פחות מהחלפת המסתם תחת הרדמה כללית, יתרה מכך הרדמה מקומית מקצרת את משך הניתוח ואת תקופת האשפוז לאחריו. מדובר, על פניו, בחלופה יעילה וכדאית והחוקרים קוראים לאמצה.

מקור:

Am J Cardiol. 2016 Dec 1;118(11):1712-1716. doi: 10.1016/j.amjcard.2016.08.051. Epub 2016 Aug 30.
Local Versus General Anesthesia in Transcatheter Aortic Valve Replacement.
Jabbar A1, Khurana A2, Mohammed A2

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  TAVR,  החלפת מסתם אבי העורקים,  מסתם אאורטלי,  הרדמה כללית,  הרדמה מקומית