מאמר זה סוקר את האבולוציה והמצב העדכני של חינוך על מיניות האדם הניתן כיום לסטודנטים לרפואה, במטרה ליצור המלצות מבוססות לגבי הצרכים החינוכייים העתידיים, עקרונות פיתוח תוכנית הלימודים וכיצד יש על האיגוד הבינלאומי לרפואת מין (International Society for Sexual Medicine - ISSM) להתייחס לצורך בהגברה וקידום חינוך על מיניות האדם ברחבי העולם.

בוצעה סקירת ספרות אחר מאמרים על חינוך מיני, פיתוח תוכניות לימוד, אסטרטגיות למידה, פורמטים חינוכיים, הערכות של תוכניות לימוד, הערכות של סטודנטים ופיתוח פקולטות. המוטיב המוביל אותו חיפשו הסוקרים ברוב המאמרים היה כי חינוך מיני של סטודנטים אינו מספיק נכון להיום על מנת להכין רופאים לפרקטיקה קלינית בעתיד.

החוקרים זיהו מרכיבי עקרונות של גישות, ידע וכישורים שצריכים להכלל בתוכנית לימודים מקיפה על מיניות האדם עבור סטודנטים לרפואה. נושאים הראויים לתשומת לב מיוחדת היו הפרעות בתפקוד המיני, שירותי בריאות להומוסקסואלים, ביסקסואלים וטרנסג'נדרים, מיניות עבור כל המינים ותוחלת החיים, הבנת עיסוקים מיניים שאינם נורמטיביים, זיהומים המועברים במגע מיני ו- HIV, מניעת הריון, הפלות, כפייה ואלימות מינית והיבטים משפטיים.

לסיכום, תוכנית הלימודים צריכה לכלול חינוך מיני לאורך שנות לימודי הרפואה על בסיס עקרונות לימוד המתאימים לתלמידים מבוגרים. שיטות הלימוד צריכות להיות רב-ערוציות והערכות ביצועי הסטודנטים הינן קריטיות בנושא זה. על מנת להבין את היקף העבודה שיש לעשות בנושא יש צורך בפיתוח יחידה ללימודי מיניות האדם, וה- ISSM יכול לספק ולהנפיק חומרי לימוד ואפשרויות לימוד, לקדם תוכניות לימוד ברחבי העולם וליצור תוכנית לימוד אוניברסלית עם יחידות עצמאיות שניתן לאמץ. ה- ISSM יכול ליצור פרקי לימוד, לסקור מסמכים, ליצור מצגות, לחבר רשימת נושאים עליהם ניתן לעבוד בקבוצות במשחקי תפקידים וליצור סרטונים המקיפים את החומר על מנת שיהיה נגיש וזמין. יש צורך בכנס של מומחים על מנת לסלול את הדרך להגשמת המלצות אלו.

מקור:

Sexual Health in Undergraduate Medical Education: Existing and Future Needs and Platforms
Alan W. Shindel, MD,1 Abdulaziz Baazeem, MD,2 Ian Eardley, MA, MChir, FRCS (Urol), FEBU, FECSM,3 and
Eli Coleman, PhD4

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  חינוך מיני,  מיניות האדם,  האיגוד הבינלאומי לרפואת מין,  חינוך מיני לסטודנטים,  חינוך מיני לרופאים