תרופות אנטי פסיכוטיות נמצאות בשימוש נרחב כטיפול לתסמיני דליריום, אך יעילותן לא הוכחה עד כה במחקרים מבוקרים בקרב חולים פליאטיבים. במחקר שנערך באוסטרליה, בקשו החוקרים להעריך את יעילות הטיפול בריספרידון או הלופרידול בהשוואה לפלצבו בקרב חולים המקבלים טיפול פליאטיבי.

במחקר אקראי מבוקר כפול סמיות, שנערך ב- 11 מרכזים לטיפול פליאטיבי ברחבי אוסטרליה בין השנים 2008 ל- 2014, נכללו מטופלים עם מחלות סופניות, במצב של דליריום עם דירוג תסמיני דליריום (delirium symptoms score) של 1 או יותר. החולים טופלו במינונים מבוקרים ומותאמים לגיל של ריספרידון פומי, הלופרידול או פלצבו, בכל 12 שעות למשך 72 שעות, בהסתמך על תסמיני הדליריום. בנוסף, קבלו המטופלים טיפול תומך, התייחסות לגורמים שעלולים היו להחמיר את המצב הבלבולי ומניעתם, ומתן תת עורי של מידאזולם במקרים של מצוקה קשה. התוצאה העיקרית הוגדרה כשיפור ממוצע של ה- delirium symptom score (טווח הדירוג בין 0-6) מזמן התחלת הטיפול ועד יום 3. תוצאות משניות היו: חומרת הדליריום, שימוש במידאזולם, תופעות אקסטרא-פירדמידליות, ירידה במצב ההכרה, והישרדות.

כ- 247 משתתפים נכללו בניתוח הנתונים לפי intention-to-treat-analysis,י82 בקבוצת הריספרידון, 81 בקבוצת ההלופרידול, ו- 84 בקבוצת הפלצבו. בקרב המטופלים שטופלו בריספרידון דירוג תסמיני הדליריום היה גבוה באופן משמעותי בהשוואה לקבוצת הפלצבו בעת סיום המחקר (גבוה בממוצע ב- 0.48 יחידות; CI, 0.09-0.86 ;P = 0.02י95%). בדומה לכך, גם בקרב קבוצת המטופלים בהלופרידול דירוג התסמינים היה גבוה בהשוואה לפלצבו (בממוצע 0.24 יחידות: CI, 0.06-0.42; P = 0.009י95%). בהשוואה לפלצבו, המטופלים בשתי קבוצות הטיפול סבלו יותר מתופעות אקסטרא-פירמידליות. בקרב המטופלים בפלצבו נראו שיעורי הישרדות גבוהים יותר בהשוואה לקבוצת המטופלים בהלופרידול, אך לא נראה הבדל משמעותי בהישרדות בהשוואה לקבוצת הריספרידון.

החוקרים מסכמים כי בקרב חולים המקבלים טיפול פליאטיבי, טיפול מותאם אישית ותומך במצבי דליריום מוביל לשיפור במצבם, ולמשך תסמינים קצר יותר, בהשוואה לטיפול תרופתי בריספרידון או בהלופרידול.

מקור:

Agar, Meera R., Peter G. Lawlor, Stephen Quinn, Brian Draper, Gideon A. Caplan, Debra Rowett, Christine Sanderson, Janet Hardy, Brian Le, Simon Eckermann, Nicola Mccaffrey, Linda Devilee, Belinda Fazekas, Mark Hill, and David C. Currow. "Efficacy of Oral Risperidone, Haloperidol, or Placebo for Symptoms of Delirium Among Patients in Palliative Care." JAMA Internal Medicine 177.1 (2017): 34. Web.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  דליריום,  תרופות אנטי פסיכוטיות