מחקרים 09.01.2017

טיפול טרומבופילקטי בקרב חולים ביחידות לטיפול פליאטיבי – מועיל או מזיק?

במחקר שפורסם לאחרונה ב- Journal of Thrombosis and Haemostasis מצאו חוקרים מצרפת כי הסיכון לדמם בקרב חולים במרכזים לטיפול פליאטיבי עולה על הסיכון לפתח פקקת ורידים עמוקה תסמינית

ערכו של טיפול מניעתי בנוגדי קרישה לחולים ביחידות לטיפול פליאטיבי שנוי במחלוקת. חוקרים מצרפת בקשו להעריך את הסיכון לדמם בקרב חולים אלו. כמו כן, בקשו החוקרים לבדוק את שיעורם של אירועי פקקת ורידים עמוקה סימפטומטית, ולזהות גורמי סיכון לדימום בקרב החולים.

במחקר פרוספקטיבי תצפיתי זה נכללו חולים מ- 22 יחידות לטיפול פליאטיבי בצרפת, סך הכל 1,199 חולים (גיל חציוני: 71 שנים, גברים: 45.5%), שגילם מעל 18 שנים, ושאינם מטופלים בנוגדי קרישה במינון טיפולי, שאושפזו לראשונה ביחידות אלו בשל מחלת סרטן סופנית, מחלות ריאה, לב ומחלות נוירולוגיות. החוקרים לא התערבו בתוכנית הטיפול של החולים במהלך המחקר. התוצאה העיקרית הוגדרה כדימום משמעותי קלינית בתוך 3 חודשים. התוצאה המשנית הוגדרה כאירוע של פקקת ורידים עמוקה.

הסיבה השכיחה ביותר לטיפול פליאטיבי היתה סרטן (90.7%). יש לציין כי בעת האשפוז כ- 53% מהחולים היו תחת טיפול בנוגדי קרישה במינון מניעתי. בתוך 3 חודשים, נפטרו 1,087 מהחולים (91.3%), ו- 116 חולים התייצגו עם לפחות אירוע אחד של דימום משמעותי קלינית, שהיה קטלני ב- 23 חולים. ההיארעות המצטברת של דימום משמעותי קלינית היתה 9.8% (CI 95%; 8.3-11.6). פקקת ורידים עמוקה אירעה בכ- 6 מטופלים (היארעות מצטברת 0.5% [CI 95%; 0.2-1.1]). הגורמים שנמצאו קשורים לסיכון לדימום היו מחלת הסרטן, דימום קודם, וטיפול בנוגד קרישה מניעתי.

החוקרים מסכמים כי בעת החלטה על מתן טיפול בנוגדי קרישה לצורך מניעה בקרב חולים בטיפול הפליאטיבי יש לקחת בחשבון את הסיכון המוגבר לדמם בקרב חולים אלו.

מקור:

Tardy, B., Picard, S., Guirimand, F., Chapelle, C., Delerue Danel, M., Celarier, T., Ciais, J.F., Vassal, P., Salas, S., Filbet, M. and Gomas, J.M., 2016. Bleeding risk of terminally ill patients hospitalized in palliative care units: the RHESO study. Journal of Thrombosis and Haemostasis.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול פליאטיבי,  נוגדי קרישה,  פקקת ורידים
תגובות