מחקרים 11.01.2017

לא רק ריח טוב, מי פה נגד זיבה של הלוע

חוקרים מאוסטרליה גילו כי שטיפת פה בתמיסות המסחריות הנפוצות עשויה לעכב התפתחות של זיהומים גונוקוקליים בלוע, ביחוד לאחר מגע מיני. דיכוי החיידקים היה מובהק אך חלקי

זיבה של הלוע היא מחלה נפוצה למדי, ביחוד בקרב קבוצות סיכון, אולם קיים תת אבחון של הזיהום הגונוקוקלי בשל קשיי אנמנזה ותמונה קלינית דומה לזיהומי לוע שכיחים אחרים, בעיקר סטרפטוקוקליים ונגיפיים. חוקרים מאוסטרליה בדקו האם שטיפת פה בתכשירים מחטאים מוכרים לאחר מגע מיני אורלי עשויה לעכב את שגשוג חיידקי הגונוריאה ולהוות כלי מניעתי נגיש ויעיל. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Sexually Transmitted Infections.

החוקרים ערכו שני ניסויים – בניסוי מעבדתי מי פה אנטיספטיים (ליסטרין) בריכוזים שונים הוספו לתרביות של חיידקי זיבה למשך דקה אחת. בזרוע הביקורת הוסף לתרביות נוזל פיזיולוגי אינרטי.
לניסוי השני, ניסוי קליני מבוקר, החוקרים גייסו 196 גברים הומוסקסואלים שפנו למרכז רפואי לבריאות מינית במלבורן בתלונה של זיבה נשנית של חלל הפה. גברים שלא קיבלו טיפול אנטיביוטי הוקצו אקראית לשתי קבוצות, באחת התבקשו החולים לגרגר ליסטרין במשך דקה ובשניה לגרגר סליין פרק זמן זהה. תרביות לוע ניטלו לפני ואחרי הגרגור מכל הנחקרים, אולם בניתוח הסופי נכללו רק גברים שהיו חיוביים לגונוקוקים בתרבית שלפני הטיפול.

ניתוח תוצאות הניסוי המעבדתי מלמד כי ליסטרין בריכוז מסחרי ואף מדולל עד פי ארבעה הפחית באופן מובהק את מספר מושבות הגונוקוקים בתרביות, זאת לעומת סליין שלא עיכב כלל את שגשוג החיידקים.
מתוצאות של הניסוי הקליני עולה כי 58 גברים (30%) היו חיוביים לגונוריאה בתרבית ההתחלתית, לאחר גרגור של ליסטרין 52% מהגברים הללו נותרו חיוביים בתרבית העוקבת, לעומת 84% מהגברים שגרגרו סליין (P=0.0013).

החוקרים מסכמים כי שטיפת פה בליסטרין (וככל הנראה תכשירים אחרים בעלי הרכב דומה) עשוי למנוע התפתחות של זיהומים גונוקוקוליים בקרב קבוצות סיכון. יש לציין כי דיכוי החיידקים היה אמנם מובהק אך רחוק ממלא או יעיל כמו טיפול אנטיביוטי. על פניו מדובר באמצעי נגיש הנמכר ללא מרשם רופא, מנגד קיימת סכנה מוחשית כי הסתמכות על תכשיר מסחרי נגיש תפחית פניות לגורמי מקצוע ותמנע קבלת טיפול נאות במחלה המדבקת.

מקור:

Sex Transm Infect. 2016 Dec 20. pii: sextrans-2016-052753. doi: 10.1136/sextrans-2016-052753. [Epub ahead of print]
Antiseptic mouthwash against pharyngeal Neisseria gonorrhoeae: a randomised controlled trial and an in vitro study.
Chow EP1,2, Howden BP3, Walker S1

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  גונוריאה,  זיבה,  גונוקוק,  ליסטרין,  מי פה,  טיפול מונע,  אנטיביוטיקה
תגובות