מחקרים 16.01.2017

ניבולומאב אינה מאריכה הישרדות ללא התקדמות בקרב חולים עם הישנות או התקדמות של NSCLC בהשוואה לכימותרפיה על בסיס פלטינה

מחקר CheckMate 026 מצא כי מטופלים עם הישנות או שלב IV של סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC) עם ביטוי בשיעור 5% ומעלה של PD-L1 היו עם הישרדות קצרה יותר ללא התקדמות תחת טיפול בניבולומאב בהשוואה לכימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה

מחקרים קודמים הוכיחו כי ניבולומאב (Nivolumab - Opdivo) מביאה לשיפור בהישרדות הכללית בהשוואה לדוסטקסל (Docetaxel - Taxotere) בקרב מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם של תאים שאינם קטנים (non-small cell lung cancer - NSCLC) שקיבלו טיפול קודם. מחקר CheckMate 012 היה מחקר שלב I שהראה כי לניבולומאב פעילות מבטיחה ופרופיל בטיחות סביר, הן כמונותרפיה והן בשילוב עם איפילימומאב (Ipilimumab - Yervoy), כטיפול קו-ראשון ב- NSCLC מתקדם. מחקר CheckMate 026 הינו מחקר שלב III עם תווית פתוחה והקצאה אקראית אשר העריך את היעילות של ניבולומאב בהשוואה לכימותרפיה כפולה על בסיס פלטינה, לפי בחירת החוקרים (Investigator's Choice of Platinum-Based Doublet Chemotherapy – IC PT-DC) כטיפול קו ראשון ב- NSCLC חוזר או מתקדם (שלב IV) עם ביטוי מוגבר של PD-L1.

מטופלים עם NSCLC שאומת היסטולוגית, כמחלה בשלב IV שלא טופלה או כהישנות, עם סטטוס תפקודי לפי ECOG של 0-1 וביטוי PD-L1, הוקצו אקראית ביחס 1:1 לקבלת עירוי ורידי של ניבולומאב במינון 3 מ"ג/ק"ג אחת לשבועיים (Q2W) או IC PT-DC אחת לשלושה שבועות (Q3W) במשך עד שישה מחזורים, עד להתקדמות המחלה או הופעת רעילות בלתי נסבלת. לא נכללו במחקר זה מטופלים עם מוטציות בגנים EFRG או ALK מאחר ומוטציות אלו רגישות לטיפול המטרה. מטופלים שהוקצו ל- IC PT-DC יכלו לעבור לקבוצת הניבולומאב עם התקדמות מחלתם.

מטרת המחקר העיקרית היתה להשוות את שיעורי ההישרדות ללא התקדמות, בהתאם לקריטריוני הערכת התגובה בגידולים מוצקים (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors – RECIST 1.1) ולפי הערכת ועדת סקירה רדיולוגית בלתי-תלויה, בקרב מטופלים שהיו בעת הקצאתם לטיפול עם ביטוי PD-L1בשיעור ≥5%.

541 מטופלים הוקצו אקראית לטיפול. בקרב מטופלים עם ביטוי PD-L1 בשיעור ≥5%, ניבולומאב לא שיפר את ההישרדות ללא התקדמות (יחס סיכון [hazard ratio – HR]:י1.15, 95% רווח בר סמך: 0.91-1.54, p=0.25). חציון ההישרדות ללא התקדמות היה 4.2 ו- 5.9 חודשים עם ניבולומאב ו- IC PT-DC, בהתאמה. תופעות לוואי כלליות ובדרגות 3-4 הקשורות לטיפול אירעו בקרב 71% ו- 18% מהמטופלים שהוקצו לניבולומאב ו- 92% ו- 51% מהמטופלים שהוקצו ל- IC PT-DC, בהתאמה. תוצאים משניים, ביניהם הישרדות ללא התקדמות בכל המטופלים שהוקצו אקראית, הישרדות כללית ושיעור התגובה האובייקטיבית, יוצגו בעתיד.

ניבולומאב לא הראתה עליונות על IC PT-DC מבחינת ההישרדות ללא התקדמות כאשר שימשה כטיפול קו-ראשון עבור מטופלים עם NSCLC חוזר או בשלב IV, עם ביטוי PD-L1 בשיעור ≥5%. פרופיל הבטיחות של ניבולומאב היה טוב יותר מזה של IC PT-DC ועקבי עם מחקרים קודמים. נערך כעת מחקר שלב IIIי(CheckMate 227) אשר מעריך את השימוש בניבולומאב עם איפילימומאב לעומת ניבולומאב עם כימותרפיה כטיפול קו ראשון עבור מטופלים עם NSCLC.

שיעורי ההישרדות ללא התקדמות היו מאכזבים במחקר זה עבור ניבולומאב, והסיבות לממצא זה עשויות לנבוע משיעור מעבר גבוה מזרוע הכימותרפיה לזרוע האימונותרפיה, מגוון המטופלים וסף ביטוי נמוך מאוד של PD-L1. כימותרפיה על בסיס פלטינה הראתה במחקר זה תוצאי הישרדות טובים יותר בהשוואה לנתונים היסטוריים, והיא מהווה טיפול קו-ראשון סטנדרטי מאחר והיא מאריכה הישרדות ומקלה על תסמיני המחלה. על מנת להחליף טיפול זה עם אימונותרפיה כקו-ראשון, יש להיות בטוחים שניתן לזהות את המטופלים המסוימים שיניבו יותר מהטיפול החדש. שילובים של אימונותרפיות משפרים את שיעורי התגובה והתוצאים, אך יתרונות אלו באים על חשבון רעילות מוגברת בהשוואה לשימוש בתרופה אחת.

מקור:

CheckMate 026: A Phase 3 Trial of Nivolumab vs Investigator's Choice (IC) of Platinum-Based Doublet Chemotherapy (PT-DC) as First-Line Therapy for Stage IV/Recurrent Programmed Death Ligand 1 (PD-L1) − Positive NSCLC

Socinski1, B. Creelan2, L. Horn3, M. Reck4, L. Paz-Ares5, M. Steins6, E. Felip7, M. van den Heuvel8, T.E. Ciuleanu9, F. Badin10, N. Ready11, T.J.N. Hiltermann12, S. Nair13, R. Juergens14, S. Peters15, E. Minenza16, W.J. Geese17, P. Bhagavatheeswaran18, A. Chen19, D.P. Carbone20

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניבולומאב,  אופדיבו,  סרטן ריאות,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  דוסטקסל,  טקסוטר,  איפילימומאב,  יירבוי,  כימותרפיה על בסיס פלטינה,  ביטוי PD-L1,  RECIST 1.1,  הישרדות ללא התקדמות,  אימונותרפיה,  פרופיל בטיחות
תגובות