מחקרים 16.01.2017

מיקום הגידול, גודלו ומשתנים טרום-ניתוחיים אחרים מנבאים את תוצאי הניתוח לטיפול בקרצינומה אורותליאלית בדרכי השתן העליונות

גידול באגן הכליה או בשופכן, גידול גדול, גידולים רבים, אנמיה ורמות קריאטינין טרום-ניתוחיים קשורים לסיכון לתמותה ספציפית מסרטן ולהישנות בשלפוחית השתן בקרב מטופלים עם קרצינומה אורותליאלית

מטרת המחקר הנוכחי היתה לזהות גורמי ניבוי טרום-ניתוחיים של קרצינומה אורותליאלית בדרכי השתן העליונות (upper tract urothelial carcinoma - UTUC) ולבנות מערכות ריבוד סיכון טרום-ניתוחי.

מחקר פרוספקטיבי זה כלל 686 מטופלים שאובחנו עם UTUC ועברו כריתה רדיקלית של הכליה והשופכן (nephroureterectomy) או כריתה חלקית של השופכן (partial ureterectomy) בבית החולים הראשון של אוניברסיטת פקינג בבייג'ינג, סין, בשנים 2003-2013.

מבין 686 המטופלים שהיו עם UTUC, 303 (44.2%) היו גברים ו- 383 (55.8%) היו נשים. הבדיקה הפתולוגית שבוצעה לאחר הניתוח הראתה כי 203 (29.6%) מטופלים היו עם גידולים בשלבים מתקדמים (T3, T4), 300 (43.7%) היו עם גידולים בדרגות גבוהות (G3) ו- 54 (7.9%) מטופלים היו עם גרורות בקשריות הלימפה (N1). ניתוח רב-משתנים חשף כי גידול באגן הכליה, גידול גדול, קצב סינון גלומרולרי משוער (eGFR) ≥30 מ"ל/דקה ומין זכר היו קשורים לשלב מתקדם של המחלה; גידול בשופכן, גידול גדול והיסטוריה ללא עישון נקשרו לדרגה גבוהה של הגידול; גידול באגן הכליה, גידול גדול ואנמיה טרם הניתוח נקשרו לנוכחות גרורות בקשריות הלימפה.

במהלך המעקב, 208 (30.3%) מטופלים מתו מסרטן ו- 210 (30.6%) פיתחו הישנות בשלפוחית השתן. ניתוח רב-משתנים הראה כי גידול גדול (p=0.001), מיימת בכליה (hydronephrosis) בצד של הגידול (p=0.041) ואנמיה טרם הניתוח (p=0.001) נקשרו באופן בלתי-תלוי לתמותה ספציפית לסרטן לאחר הניתוח, בעוד שגידול בשופכן (p=0.04), גידולים מרובים (p=0.005) ורמות קריאטינין גבוהות טרם הניתוח (p=0.036) היו גורמי סיכון בלתי-תלויים להישנות בשלפוחית השתן.

מבין המאפיינים הקליניים הטרום-ניתוחיים של מטופלים עם UTUC, גידול גדול, מיימת בכליה בצד הגידול ואנמיה טרם הניתוח נקשרו באופן בלתי תלוי לתמותה ספציפית לסרטן לאחר הניתוח. גידול בשופכן, גידולים רבים ורמות קריאטינין גבוהות טרם הניתוח נקשרו באופן בלתי תלוי להישנות בשלפוחית השתן לאחר הניתוח.

מקור:

Xing YC1, Xiong GY1, Fang D1, Zhang Z1, Cai L1, Zhang L1, He ZS1, Li XS1, Zhou LQ1.
Preoperative prognostic factors and preoperative risk stratification of upper tract urothelial carcinoma
Beijing Da Xue Xue Bao. 2016 Dec 18;48(6):1032-1037.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27987509

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה אורותליאלית,  קרצינומה אורותליאלית בדרכי השתן העליונות,  גורמי ניבוי טרום-ניתוחיים,  הערכת סיכון,  כריתת כליה ושופכן,  כריתת שופכן חלקית,  אנמיה טרום-ניתוחית,  מיימת בכליה,  גידול באגן הכליה,  גידול בשופכן,  קריאטנין,  תמותה
תגובות