מחקרים 16.01.2017

פקקת ורידים תסחיפית ניתנת לחיזוי וקשורה לפרוגנוזה גרועה בקרב מטופלים עם קרצינומה גרורתית אורותליאלית או עם היסטולוגיה מעורבת

בעוד שסוג הטיפול הכימותרפי אינו משפיע על הסיכון להיארעות פקקת ורידים תסחיפית (VTE) בקרב חולי סרטן גרורתי אורותליאלי או מעורב, סוג הממאירות, התפקוד הכלייתי והסטטוס הקרדיווסקולרי משפיעים על הסיכון להיארעות VTE

פקקת ורידים תסחיפית (Venous thromboembolism - VTE) שכיחה בקרב חולי סרטן. עם זאת, ידוע מעט על הסיכון ל- VTE על רקע קרצינומה גרורתית אורותליאלית או עם היסטולוגיה מעורבת (urothelial carcinoma/variant histologies – UC/VH). מחקר זה נערך במטרה לאפיין את ההיארעות, הגורמים הקשורים (ביניהם האם משטרי כימותרפיה שונים קשורים לרמות סיכון שונות) וההשפעה של VTE על הישרדות מטופלים עם UC/VH גרורתית.

מטופלים שאובחנו עם UC/VH גרורתית בשנים 2000-2013 נכלו במחקר רטרוספקטיבי, רב-מרכזי ובין-לאומי זה שנערך ב- 29 מרכזים אקדמיים. שיעורי ההיארעות המצטברת בשישה חודשים של VTE חושבו והקשר בין סוג כימותרפיית קו-ראשון (נחלקו שש קבוצות טיפול) ומאפיינים אחרים בקו הבסיס הקשורים ל- VTE נותחו. כל קבוצת טיפול כימותרפי ומאפיינים קליניים בקו הבסיס עם מובהקות סטטיסטית הוערכו במודל רגרסיה רבת-משתנים עם תחרות-סיכון. מטופלים עם VTE הותאמו למטופלים ללא VTE על מנת לקבוע את ההשפעה של VTE על ההישרדות הכללית.

1,762 מטופלים בסך הכל נמצאו מתאימים לניתוח הנתונים. אירעו 144 (8.2%) אירועי VTE באופן מצטבר ו- 90 אירועים (5.1%) בששת החודשים הראשונים. שיעורי VTE לפי קבוצת הכימותרפיה היו ללא הבדל סטטיסטי כאשר מקור ההשוואה היה טיפול בגמציטבין/ציספלטין. היסטולוגיה שאינה אורותליאלית (יחס סיכון מתוקנן [standardized hazard ratio - SHR]: 2.67, 95% רווח בר סמך: 1.72-4.16, p<0.001), הפרעה בינונית עד חמורה בתפקוד הכלייתי (SHR: 2.12, 1.26-3.59, p=0.005) ומחלה קרדיווסקולרית או נוכחות גורמי סיכון קרדיווסקולריים (SHR: 2.27, 1.49-3.45, p=0.001) נקשרו עם שיעורי VTE גבוהים. עוד נמצא כי ההישרדות הכללית היתה קצרה יותר בקרב מטופלים עם VTE (חציון: 6.0 חודשים לעומת 10.2 בקרב מטופלים ללא VTE, p<0.001).

מתוצאות המחקר עולה כי VTE נפוצה מאוד בקרב מטופלים עם UC/VH גרורתית ומשפיעה לרעה על הישרדות המטופלים. החוקרים זיהו מספר גורמי סיכון להיארעות VTE, בעוד שמשטרי כימותרפיה שונים לא השפיעו על סיכון זה.

מקור:

Jorge D. Ramos, Martin F. Casey, Simon J. Crabb, Aristotelis Bamias, Lauren C. Harshman, Yu-Ning Wong, Joaquim Bellmunt, Ugo De Giorgi, Sylvain Ladoire, Thomas Powles, Sumanta K. Pal, Guenter Niegisch, Federica Recine, Ajjai Alva, Neeraj Agarwal, Andrea Necchi, Ulka N. Vaishampayan, Jonathan E. Rosenberg, Matthew D. Galsky, Evan Y. Yu, RISC Investigators
Venous thromboembolism in metastatic urothelial carcinoma or variant histologies: incidence, associative factors, and effect on survival Cancer Medicine. First published: 20 December 2016
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cam4.986/abstract

נושאים קשורים:  מחקרים,  קרצינומה אורותליאלית גרורתית,  VTE,  גורמי סיכון קרדיווסקולריים,  הפרעה בתפקוד הכלייתי,  הישרדות כללית,  כימותרפיה,  פקקת ורידים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות