גברים עם רמה גבוהה של (prostate specific antigen (PSA בבדיקת הדם, מופנים לרוב לביצוע ביופסיית ערמונית בהנחיית אולטראסאונד טרנס-רקטלי (TRUS-biopsy), פעולה שעלולה להוביל לתופעות לוואי הכוללות דימום, כאבים וזיהום משני. בדיקת תהודה מגנטית רבת משתנים (multi-parametric MRI; MP-MRI) עשויה לשמש כבדיקת סינון, על מנת להימנע מביופסיות שאינן נחוצות, ולצורך שיפור הדיוק האבחנתי.

במחקר עוקבה רב-מרכזי שנערך בבריטניה, ביקשו החוקרים להעריך את דיוקן האבחנתי של בדיקות MP-MRI וביופסיה מונחית TRUS בהשוואה לבדיקת (template prostate mapping biopsy (TPM  biopsy, שהוגדרה כבדיקת הסטנדרט לצורך השוואה. גברים עם ערכי PSA של עד 15ng/mL, שלא עברו ביופסיה בעבר, עברו בדיקת MP-MRI בעוצמה של 1.5 טסלה, ולאחריה עברו הן בדיקת ביופסיה מונחית TRUS, והן בדיקת ביופסיה בשיטת TPM. פענוח כל אחת מהבדיקות נעשה ללא מידע הנוגע לתוצאות הבדיקות האחרות. אבחנה של סרטן הוגדרה כמדד גליסון של 4+3≥ או מוקד סרטני באורך של 6 מ"מ או יותר.

בין השנים 2012 ל- 2015, גויסו למחקר כ- 740 גברים, מתוכם 576 עברו בדיקת MP-MRI ולאחריה בדיקות ביופסיה בשיטת TRUS, ובאמצעות TPM. מבין הנבדקים, בכ- 408 (71%) אובחן גידול סרטני בבדיקת ביופסיה על ידי TPM, שהיה משמעותי קלינית בכ- 230 (40%) מתוך 576 המשתתפים. במקרים של סרטן בעל חשיבות קלינית, בדיקת MP-MRI הראתה רגישות גבוהה יותר (i(93%i,95% CI 88-96%בהשוואה לביופסיה מונחית TRUSי(48%, 42-55%; p<0.0001), וערך ניבוי שלילי גבוה יותר, אך היתה בעלת סגוליות נמוכה יותר (41% לעומת 96%), וערך מנבא חיובי נמוך יותר. בעקבות הבדיקות, 44 (5.9%) מהמשתתפים דיווחו על תופעות לוואי משמעותיות, כולל שמונה מקרי ספסיס.

החוקרים מסכמים כי תוצאות המחקר מצביעות על כך כי יישומה של בדיקת MP-MRI כבדיקת סינון בעקבות בדיקת PSA שאינה תקינה, עשויה לאפשר ל- 27% מהמטופלים להימנע מבדיקת ביופסיה ראשונית של הערמונית, וכמו כן להוביל להפחתה של 5% מאבחוני גידולים שהינם חסרי חשיבות קלינית. כמו כן, באמצעות ביצוע ביופסיה מונחית TRUS בהתאם לממצאי בדיקת MP-MRI, ניתן לאבחן עד 18% יותר גידולים סרטניים בעלי חשיבות קלינית.

מקור:

Ahmed, Hashim U., Ahmed El-Shater Bosaily, Louise C. Brown, Rhian Gabe, Richard Kaplan, Mahesh K. Parmar, Yolanda Collaco-Moraes, Katie Ward, Richard G. Hindley, Alex Freeman, Alex P. Kirkham, Robert Oldroyd, Chris Parker, and Mark Emberton. "Diagnostic accuracy of multi-parametric MRI and TRUS biopsy in prostate cancer (PROMIS): a paired validating confirmatory study." The Lancet, 2017. doi:10.1016/s0140-6736(16)32401-1.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן הערמונית,  TRUS-biopsy,  TPM-biopsy,  MP-MRI,  מדד גליסון