מחקרים 26.01.2017

טיפול בפרוגסטוגנים בטרימסטר הראשון להריון בנשים עם היסטוריה של הפלות חוזרות – מטא-אנליזה

תוצאות מטא-אנליזה שהתפרסמה לאחרונה ב- Fertility and Sterility מחזקות את ההנחה כי טיפול בפרוגסטוגנים סינתטיים במהלך הטרימסטר הראשון להריון מפחית את שיעורן של ההפלות בקרב נשים עם היסטוריה של הפלות חוזרות מסיבה לא ידועה

הפלות חוזרות מוגדרות על ידי החברה האמריקאית לרפואת פריון כאובדן רצוף של שני הריונות או יותר לפני שבוע 24 להריון. הפלות חוזרות מסיבה לא ידועה מובילות למעמסה קלינית ופסיכולוגית ניכרת על נשים ובני משפחותיהן. במחקר זה, ביקשו החוקרים לבדוק האם טיפול בפרוגסטוגנים במהלך הטרימסטר הראשון, מוביל להפחתה בשיעורן של ההפלות בקרב נשים עם היסטוריה של הפלות חוזרות מסיבה לא ידועה.

בשאלה זו, ערכו החוקרים סקירת ספרות שיטתית ומטא-אנליזה, בה נכללו מחקרים אקראיים מבוקרים שנועדו להשוות בין מתן פרוגסטוגנים במהלך הטרימסטר הראשון להריון (קבוצת הטיפול), לבין מתן פלצבו או העדר טיפול (קבוצת הביקורת), לנשים עם היסטוריה של הפלות חוזרות. לצורך ניתוח הנתונים, נכללו כל סוגי הפרוגסטוגנים, כולל פרוגסטרון טבעי ופרוגסטינים סינתטיים. המדד שנבדק היה (relative risk (RR עם 95% CI.

עשרה מחקרים, שכללו כ- 1,586 משתתפות נכללו לצורך מטא-אנליזה. שמונה מתוך המחקרים היו כפולי-סמיות, עם מתן של פלצבו לקבוצת הביקורת. באשר להתערבות הטיפולית, בשניים מהמחקרים השתמשו בפרוגסטרון טבעי, ובשמונה השתמשו בפרוגסטינים שונים (medroxyprogesterone, cyclopentylenol ether of progesterone, dydrogesterone, or 17-hydroxyprogesterone caproate). מניתוח הנתונים עולה כי לנשים שטופלו בפרוגסטוגנים לפני שבוע 16, היה סיכון נמוך יותר מובהק סטטיסטית להפלה חוזרת (RR 0.72, 95% CI 0.53–0.97), ושיעור גבוה יותר של לידות חיות (RR 1.07, 95% CI 1.02–1.15) בהשוואה לנשים שלא קיבלו את הטיפול. החוקרים מציינים כי בחלוקה לתת-קבוצות, ההבדל נמצא כמובהק סטטיסטית רק בעבור הפרוגסטוגנים הסינתטיים, אך לא בעבור פרוגסטרון וגינלי (RR 0.96, 95% CI 0.79– 1.17), או פרוגסטרון טבעי (RR 0.94, 95% CI 0.77–1.13). מבין הפרוגסטינים, נתונים לניתוח היו זמינים בעבור שניים מהם, ונמצאו בתיאום לתוצאות המטא-אנליזה - IM 17-OHPCי(RR 0.69, 95% CI 0.35–0.88) ו- dydrogesterone - דופסטוןי(RR 0.47, 95% CI 0.30–0.73). לא נמצאו הבדלים מובהקים סטטיסטית בין הקבוצות מבחינת תוצאות משניות כגון לידות מוקדמות (RR 1.09, 95% CI 0.71–1.66), תמותת ילודים (RR 1.80, 95% CI 0.44–7.34), ואבנורמליות של גניטליה בעובר (RR 1.68, 95% CI 0.22–12.62).

לסיכום, ממצאי המחקר מעידים כי טיפול בפרוגסטוגנים בטרימסטר הראשון עשוי להפחית את שיעור ההפלות בקרב נשים עם היסטוריה של הפלות חוזרות מסיבה לא ידועה, ונראה כי הינו בטוח לשימוש גם בעבור העובר. הממצאים תומכים בשימוש בפרוגסטוגנים סינתטיים, אך לא בפרוגסטרון טבעי בהתוויה זו.

מקור:

Saccone, G., Schoen, C., Franasiak, J.M., Scott, R.T. and Berghella, V., 2016. Supplementation with progestogens in the first trimester of pregnancy to prevent miscarriage in women with unexplained recurrent miscarriage: a systematic review and meta-analysis of randomized, controlled trials. Fertility and Sterility.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  הפלות חוזרות,  פרוגסטוגנים,  מטה אנליזה