מחקרים 26.01.2017

טיפול אנטיביוטי ומעקב אמבולטורי כחלופה לניתוח במקרים של דלקת חריפה של התוספתן

ממחקר גישוש ראשוני שנערך במרכז רפואי בארצות הברית עולה כי ייתכן ויש מקום למתן טיפול אנטיביוטי, גם באופן אמבולטורי, כחלופה לניתוח במקרים של דלקת חריפה לא מסובכת של התוספתן

תוספתן, אפנדיציט (איור אילוסטרציה)
תוספתן, אפנדיציט (איור אילוסטרציה)

מתוצאות מחקרים קודמים עולה כי מתן טיפול אנטיביוטי, תוך הימנעות מניתוח, הינו בטוח במקרים של דלקת תוספתן שאינה מסובכת. במחקר גישוש ראשון מסוגו בארצות הברית, ביקשו החוקרים להעריך את יעילותו ובטיחותו של טיפול שמרני אנטיביוטי, גם במסגרת אמבולטורית, בהשוואה לניתוח, במקרים של דלקת תוספתן לא מסובכת.

במחקר נכללו מטופלים בני 5 שנים ומעלה שהגיעו למרכז רפואי המסונף ל- UCLA בקליפורניה, במהלך שנת 2015, ואובחנו עם דלקת לא מסובכת של התוספתן. המשתתפים חולקו באופן אקראי לעבור ניתוח לכריתת התוספתן או לקבל טיפול אנטיביוטי בארטפנם תוך-ורידי למשך 48 שעות או יותר, ולאחר מכן להמשך טיפול עם צפדיניר ומטרונידזול במתן פומי. למשתתפים מעל גיל 13 שהיו יציבים בקבלתם, וללא טיפול אנטיביוטי לאחרונה, היתה אפשרות להשתחרר לביתם לאחר השגחה של 6 שעות במיון, עם מעקב ביום המחרת. התוצאה העיקרית שנבדקה במחקר היתה שיעורם של הסיבוכים המאג'וריים במהלך חודש ימים מהאבחנה, תוצאות משניות הוגדרו כמשך שהות בבית החולים, כאבים, מגבלות פיזיות, איכות החיים, עלויות הטיפול ושיעור ניתוחי כריתת תוספתן בעקבות טיפול שמרני.

מתוך כ- 48 חולים מתאימים, 30 הסכימו לקחת חלק במחקר, כאשר 16 (53.3%) מתוכם טופלו אנטיביוטית, ו- 14 (46.7%) הופנו לעבור ניתוח לכריתת התוספתן. חציון גילאי המשתתפים היה 33 שנים, כאשר בפועל נכלל במחקר רק ילד אחד (כבן 9 שנים). מתוך 15 מטופלים מבוגרים שטופלו אנטיביוטית, 14 (93.3%) שוחררו לביתם מחדר המיון, ואצל כולם היתה רזולוציה של התסמינים. בתוך כחודש ימים, סיבוכים מאג'וריים הופיעו אצל 2 מתוך המשתתפים שעברו ניתוח ואצל מטופל אחד שטופל אנטיביוטית. זמן האשפוז של מטופלים שטופלו אנטיביוטית היה קצר בהשוואה לקבוצת המנותחים, כ- 16.2 לעומת 42.1 שעות, בהתאמה. משתתפים שטופלו אנטיביוטית סבלו פחות מכאבים וממגבלה פיזית. במהלך מעקב שמשכו החציוני היה 12 חודשים, 2 מהמשתתפים שטופלו אנטיביוטית (13%) פיתחו דלקת חריפה של התוספתן, מתוכם מטופל אחד טופל אנטיביוטית והשני עבר ניתוח לכריתת התוספתן.

מבחינת מגבלות המחקר, מציינים החוקרים את העובדה שמדובר בקבוצת משתתפים קטנה ממרכז רפואי יחיד, המרכז ברובו אוכלוסייה היספנית הומוגנית. כמו כן, כפי שצוין, במחקר השתתף ילד אחד בלבד. בנוסף, החלוקה לקבוצות המחקר לא נעשתה באופן סמוי מסיבות אתיות. עם זאת, מסקנת החוקרים בעקבות מחקר גישוש זה, כי יש מקום לביצוע מחקר רב מרכזי נרחב בארצות הברית לצורך הערכת יעילות ובטיחות של טיפול שמרני אנטיביוטי, כולל באופן אמבולטורי, בהשוואה לטיפול ניתוחי במקרים של דלקת חריפה של התוספתן.

מקור:

Talan, D.A., Saltzman, D.J., Mower, W.R., Krishnadasan, A., Jude, C.M., Amii, R., DeUgarte, D.A., Wu, J.X., Pathmarajah, K., Morim, A. and Moran, G.J., 2016. Antibiotics-First Versus Surgery for Appendicitis: A US Pilot Randomized Controlled Trial Allowing Outpatient Antibiotic Management. Annals of Emergency Medicine.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  דלקת של התוספתן,  ניתוח לכריתת התוספתן
תגובות