ממחקרים רטרוספקטיביים עולה כי בקרב חולי סרטן המעי הגס, למיקומו של הגידול הראשוני (primary tumor location – PTL) משמעות פרוגנוסטית ושוני מבחינת התגובה לטיפולים שונים. במחקר המתפרסם ב- European Journal of Cancer ביקשו החוקרים להעריך, באמצעות מטא-אנליזה של מחקרים קליניים פרוספקטיביים, את חשיבותו הפרוגנוסטית של מיקום הגידול הראשוני בחולים עם סרטן מעי גס גרורתי. כמו כן, ביקשו החוקרים לבדוק את הרלבנטיות של ה- PTL בהקשר של בחירת טיפול מוכוון מטרה עם anti-EGFR או anti-VEGF בחולים אלו.

לצורך מטא-אנליזה נבחרו מחקרים קליניים פרוספקטיביים שנועדו להעריך את השפעתו של מיקום הגידול הראשוני על הישרדות כללית (overall survival – OS) והישרדות ללא התקדמות המחלה (progression-free survival – PFS), גם בהקשר של הטיפול אותו קבלו המשתתפים. במחקרים שנכללו נעשתה הבחנה בין גידולים שנמצאו בחלקו הימני של המעי הגס (RC) וגידולים בחלקו השמאלי של המעי הגס (LC).

מתוצאותיהם של 13 מחקרים קליניים מבוקרים אקראיים וממחקר פרמאקוגנטי פרוספקטיבי אחד עולה כי RC נמצא קשור באופן משמעותי לפרוגנוזה גרועה יותר בהשוואה ל- LCי(HR להישרדות כוללת 1.56;
95%CI: 1.43-1.70;P<0.0001). ממטא-אנליזה של תוצאות המחקרים PRIME ו- CRYSTAL עולה כי מיקומו של הגידול הראשוני הינו גורם מנבא ליתרון ההישרדותי בעקבות הוספה של טיפול ב- anti-EGFR לכימותרפיה סטנדרטית בחולים עם גידולי RAS wild typeי(HR ל- LCי0.69; 95%CI: 0.58-0.83; P<0.0001;יHR ל- RC 0.96; 95%CI: 0.68-1.35; P=0.802). מטא-אנליזה לתוצאותיהם של המחקרים FIRE-3/AIO KRK0306, CALGB/SWOG80405 ו- PEAK מצביעה על כך כי חולים עם LC ו- RAS wild type הראו יתרון הישרדותי משמעותי תחת טיפול ב- anti-EGFR בהשוואה לטיפול ב- anti-VEGF, כשאלו ניתנו כתוספת לטיפול כימותרפי סטנדרטי
(HR 0.71; 95%CI: 0.58-0.85; P=0.0003). לעומתם, בקרב חולים עם RC, תחת טיפול סטנדרטי לא נראה יתרון הישרדותי משמעותי, אך טיפול המבוסס על anti-VEGF הראה יתרון מסוים (HR 1.3; 95%CI: 0.97-1.74; P=0.081).

החוקרים מסכמים כי מיקומו של הגידול הראשוני מהווה מדד פרוגנוסטי בקרב חולים עם סרטן מעי גס גרורתי. יתרה מכך, מניתוח הנתונים עולה כי בעבור חולים עם סרטן מעי גס גרורתי, עם גידול ראשוני במעי הגס השמאלי ו- RAS wild type, ישנה עדיפות למתן טיפול ב- (Cetuximab (anti-EGFR, בעוד שבעבור חולים עם גידול ראשוני במעי הימני, ייתכן כי ישנו יתרון מסוים במתן טיפול כימותרפי בתוספת (Bevacizumab (anti-VEGF, אם כי בעבור חולים אלו טרם נמצא טיפול מיטבי. עם זאת הנתונים מצביעים כי במקרים נבחרים בחולים עם גידול ראשוני במעי הימני (RC) בהם המטרה העיקרית היא השגת שיעור תגובה כוללת (ORR) יש הגיון טיפולי בטיפול מבוסס Anti EGFR שישיג תוצאה מספרית טובה יותר.

מקור:

Holch, J.W., Ricard, I., Stintzing, S., Modest, D.P. and Heinemann, V., 2017. The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: A meta-analysis of first-line clinical trials. European Journal of Cancer70, pp.87-98.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן המעי הגס,  primary tumor location,  Cetuximab,  anti-EGFR,  bevacizumab,  anti-VEGF,  נושא mCRC בחסות חברת Merck