מחקרים 30.01.2017

חוסר תגובה לאספירין מצופה בקרב חולי סוכרת סוג 2

תוצאות מחקר שנערך בארצות הברית מחזקות את ההשערה כי תופעה של "תנגודת" לאספירין בקרב חולי סוכרת סוג 2, קשורה לזמינות ביולוגית נמוכה בשל העדר ספיגה, בעיקר של אספירין מצופה

בעבור מטופלים מסוימים, ובעיקר חולי סוכרת, אספירין אינו מספק את ההשפעה הרצויה כנוגד טסיות. במחקר שנערך בארצות הברית ביקשו החוקרים לקבוע האם זמינות ביולוגית נמוכה של אספירין במתן פומי עשויה להיות קשורה לירידה בתגובה לטיפול.

למחקר אקראי, עם triple crossover, גויסו כ- 40 חולי סוכרת ממרכז רפואי באוהיו, שנחשפו ל- 3 פורמולציות  של אספירין במינון 325 מ"ג: אספירין פשוט, PL2200 (אספירין מבוסס על ליפיד לשחרור מבוקר), או אספיריןenteric-coated (EC)i לשחרור מושהה. השפעתו של הטיפול נקבעה על פי מידת הדיכוי של יצירת טרומבוקסן  TXB2) B2) בסרום. חוסר תגובה לטיפול הוגדרה כרמת TXB2 גבוהה, שנמצאה בעבר קשורה לסיכון לאירועים טרומבוטיים, (99%> אינהיביציה, או TXB2 > 3.1ng/ml) במהלך 72 שעות לאחר 3 ימי טיפול באספירין. בנוסף, נמדדה רמתן בסרום של הפורמולציות השונות לאחר נטילתן.

חוסר תגובה לאספירין נמצא ב- 15.8%, 8.1% ו- 52.8% בעבור אספירין פשוט, PL2200 ואספירין EC, בהתאמה. בקרב 56% מהמטופלים באספירין EC נמצאה רמת TXB2 גבוהה מ- 3.1ng/ml, בהשוואה ל- 18% ו- 11% מהמטופלים לאחר טיפול באספירין פשוט, וב- PL2200, בהתאמה (p<0.0001). בקרב משתתפים שהוגדרו כלא מגיבים לאספירין EC, נמצאו רמות acetylsalicylic acid נמוכות יותר בסרום באופן משמעותי.

החוקרים מסכמים כי בחלק מהמטופלים הנוטלים אספירין EC לא מושג דיכוי מספק של TXB2 בשל הפרעה בספיגה. זמינות ביולוגית נמוכה עשויה להוות הסבר ל"תנגודת" לאספירין בקרב חולי סוכרת.

מקור:

Bhatt, D.L., Grosser, T., Dong, J.F., Logan, D., Jeske, W., Angiolillo, D.J., Frelinger, A.L., Lei, L., Liang, J., Moore, J.E. and Cryer, B., 2017. Enteric coating and aspirin nonresponsiveness in patients with type 2 diabetes mellitus. Journal of the American College of Cardiology.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  אספירין,  Thromboxane,  סוכרת סוג 2
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות