סיבוכים נשימתיים פריאופרטיביים (perioperative respiratory adverse events – PRAE) מהווים את רוב אירועי החירום הקשורים להרדמה בילדים, ומופיעים בשכיחות גבוהה יותר בפעוטות. השימוש במסכה לרינגיאלית (laryngeal mask airway – LMA) נמצא כקשור לשיעור נמוך יותר של סיבוכים נשימתיים בהשוואה לצינור תוך-קני בילדים מעל גיל שנה. חוקרים מאוסטרליה ביקשו לבדוק את יעילותה של הנשמה באמצעות LMA, והשפעתה על שיעורם של סיבוכים נשימתיים בתינוקות.

למחקר שנערך בבית החולים לילדים Princess Margaret, בפרת' שבאוסטרליה, גויסו פעוטות בגילאים 0-12 חודשים, שיועדו לעבור ניתוח אלקטיבי בהרדמה כללית, עם מינון פנטניל של 1 μg/kg או פחות. לא נכללו במחקר פעוטות עם התוויית נגד להנשמה באמצעות LMA או צינור תוך-קני, מחלה או מלפורמציה לבבית של בית החזה או דרכי האוויר, פעוטות שהיו מיועדים לעבור ניתוח של דרכי האוויר, בית החזה או הבטן, או ילדים להורים שאינם דוברי אנגלית. המשתתפים חולקו באופן אקראי לעבור הנשמה באמצעות LMA או באמצעות צינור תוך-קני. ניתוח ביניים של התוצאות תוכנן להיערך לאחר גיוסם של 145 פעוטות, שהם מחצית מקבוצת המחקר שהוגדרה. התוצאה העיקרית שנבדקה הייתה שכיחותם של סיבוכים נשימתיים פריאופרטיביים.

כ- 181 פעוטות נכללו במחקר בין השנים 2010-2015, מתוכם כ- 85 בקבוצת הנשמה באמצעות LMA, ו- 95 בקבוצת הנשמה באמצעות צינור תוך-קני. לאחר ניתוח ביניים של הנתונים שנאספו הוחלט על הפסקת המחקר. בניתוח נתונים לפי כוונה לטפל (intention to treat analysis), סיבוכים נשימתיים אירעו ב- 50 (53%) מהפעוטות בקבוצת הצינור התוך-קני, וב- 15 (18%) מהפעוטות בקבוצת ה- LMAי(risk ratio [RR] 2.94, 95% CI 1.79-4.83; p<0.0001). סיבוכים נשימתיים מאג'ורים, כמו לרינגוספאזם וברונכוספאזם, אירעו ב- 18 (19%) וב- 3 (4%), מהפעוטות בקבוצת הצינור התוך-קני וה- LMA, בהתאמה (RR 5.3, 95% CI 1.62-17.35; p=0.002). לא אירעו מקרי תמותה.

החוקרים מסכמים כי בעבור פעוטות עד גיל שנה, המיועדים לעבור פרוצדורות אלקטיביות מינוריות, שימוש ב- LMA נמצא כקשור לשכיחות נמוכה באופן משמעותי של סיבוכים נשימתיים פריאופרטיביים בכלל, וסיבוכים נשימתיים מאג'ורים בפרט, בהשוואה לצינור תוך-קני.

מקור:

Drake-Brockman, T.F., Ramgolam, A., Zhang, G., Hall, G.L. and von Ungern-Sternberg, B.S., 2017. The effect of endotracheal tubes versus laryngeal mask airways on perioperative respiratory adverse events in infants: a randomised controlled trial. The Lancet.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  Laryngeal mask,  צינור תוך-קני