מחקרים 01.02.2017

רמתם של סמנים לבביים בעת השחרור והסיכוי לאשפוז חוזר בחולים עם אי ספיקת לב בלתי מפוצה

רמתם של הסמנים BNP ו- Gal-3 בעת שחרורם של חולים עם אי ספיקת לב בלתי מפוצה מאשפוז, עשויה לשמש כמדד מנבא לאשפוזים חוזרים

אי ספיקת לב בלתי מפוצה מהווה סיבה מרכזית לאשפוזים חוזרים. זיהויים של אותם החולים המועדים לאשפוז חוזר, עשוי לסייע במתן טיפול מניעתי מיטבי. במחקר זה ביקשו החוקרים לבדוק האם רמתם של הסמנים הביולוגיים B-type natriuretic peptideי(BNP),יhigh-sensitivity troponin I ו- galectin-3י(Gal-3), בעת שחרורם של מטופלים עם אי ספיקת לב מאשפוז, עשויה לנבא אשפוז חוזר בתוך זמן קצר.

למחקר גויסו 101 מטופלים שאושפזו במרכז רפואי המסונף לאוניברסיטת וושינגטון, בין השנים 2013-2015, עם אבחנה של החמרה באי ספיקת לב. רמות Gal-3, טרופונין I, ו- BNP נבדקו בכל המטופלים במהלך 48 השעות טרם שחרורם מבית החולים, לאחר שנעשתה התערבות טיפולית. בהמשך נעשתה השוואה בין מטופלים שחזרו לאשפוז בתוך 30 ימים, ובתוך 60 ימים ממועד השחרור, לאלו שלא חזרו לאשפוז.

רמות BNP נמצאו כמנבאות באופן משמעותי אשפוזים חוזרים בתוך 30 ו- 60 ימים. הוספת בדיקת Gal-3 לבדיקת BNP שיפרה משמעותית את היכולת לנבא אשפוז חוזר בתוך 60 ימים. Gal-3 נמצא גם כמנבא עצמאי לאשפוז חוזר בתוך 60 ימים, בעיקר במטופלים עם מקטע פליטה שמור. באמצעות ניתוח רב משתני נמצא כי בעבור כל עלייה של 100 pg/L ברמת BNP, עלה הסיכוי לאשפוז חוזר ב- 10%, ואילו בעבור כל עלייה של 1 ng/ml ברמת Gal-3, הסבירות לאשפוז חוזר עלתה ב- 8% נוספים.

החוקרים מסכמים כי מדידתם הן של BNP והן של Gal-3 לקראת שחרורם של חולי אי ספיקת לב בלתי מפוצה מאשפוז, מאפשרת לנבא את הסיכוי לאשפוז חוזר בתוך 60 ימים. בעוד BNP מהווה סמן של מתיחה והתרחבות של חדרי הלב, Gal-3 הינו סמן של פיברוזיס חדרי ושינוי במבנה וגודל הלב (re-modelling), באופן זה שני הסמנים משלימים זה את זה ומאפשרים הערכה מדויקת יותר של המצב הלבבי.

מקור:

Sudharshan, S., Novak, E., Hock, K., Scott, M.G. and Geltman, E.M., 2017. Use of Biomarkers to Predict Readmission for Congestive Heart Failure. The American Journal of Cardiology119(3), pp.445-451.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב בלתי מפוצה,  BNP,  Gal-3,  troponin I
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות