משאבות התומכות בפעילות החדר השמאלי של הלב (continuos-flow left ventricular assist systems) מגדילות את שיעורי ההישרדות  בקרב חולים הסובלים מאי ספיקת לב מתקדמת, אך נמצאו כקשורות להתפתחות קרישי דם במשאבה. במחקר רב מרכזי שנערך בארצות הברית, ביקשו החוקרים להעריך את השפעותיה של משאבה לבבית צנטריפוגלית חדשה, HeartMate 3, הפועלת באמצעות ריחוף מגנטי (magnetic levitation), על היווצרות פקקת.

חולים עם אי ספיקת לב מתקדמת שטופלו באחד מ- 69 מרכזים בארצות הברית, חולקו באופן אקראי לעבור השתלה של משאבה צנטריפוגלית חדשה מסוג HeartMate 3 או משאבה עם זרימה אקסיאלית מסוג HeartMate II. במחקר נכללו הן מטופלים שנזקקו למשאבה כטיפול מגשר עד להשתלת לב, והן מטופלים שטופלו במשאבה כטיפול דפיניטיבי. מטרת המחקר היתה הוכחת אי נחיתות, בהתאם לתוצאה העיקרית שהוגדרה כהישרדות ללא אירוע מוחי  מגביל (לפי modified Rankin score > 3), או הישרדות ללא צורך בניתוח חוזר לצורך הסרה או החלפה של המשאבה בתוך 6 חודשים מזמן השתלתה.

294 מטופלים גויסו למחקר, מתוכם כ- 152 לקבוצת המשאבה הצנטריפוגלית, ו- 142 לקבוצת המשאבה האקסיאלית. בניתוח נתונים לפי כוונה לטפל, התוצאה העיקרית אירעה ב- 131 מטופלים (86.2%) מקבוצת המשאבה הצנטריפוגלית בהשוואה ל- 109 (76.8%) בקבוצת המשאבה האקסיאלית (הבדל של 9.4 נקודות אחוז; hazard ratio 0.55, 95% CI 0.32-0.95, p=0.04). לא נמצאו הבדלים משמעותיים סטטיסטית בין הקבוצות מבחינת שיעורי תמותה או אירועים מוחיים משמעותיים, אך שיעורם של ניתוחים חוזרים היה נמוך יותר בקבוצת המשאבה הצנטריפוגלית (1 [0.7%] לעומת 11 [7.7%]; hazard ratio 0.08, 95% CI 0.01-0.60, p=0.002). לא היו אירועים של חשד לפקקת או פקקת מוכחת של המשאבה במטופלים מקבוצת המשאבה הצנטריפוגלית, בהשוואה ל- 14 מטופלים בקבוצת המשאבה האקסיאלית.

החוקרים מסכמים, כי בקרב מטופלים עם אי ספיקת לב מתקדמת, השתלת משאבה צנטריפוגלית הפועלת באמצעות ריחוף מגנטי, נמצאה כקשורה בתוצאות טובות יותר כ- 6 חודשים לאחר הפרוצדורה, בעיקר בשל שיעור נמוך יותר של תקלות במכשיר וצורך בניתוחים חוזרים.

מקור:

Mehra, M.R., Naka, Y., Uriel, N., Goldstein, D.J., Cleveland Jr, J.C., Colombo, P.C., Walsh, M.N., Milano, C.A., Patel, C.B., Jorde, U.P. and Pagani, F.D., 2016. A fully magnetically levitated circulatory pump for advanced heart failure. New England Journal of Medicine.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב מתקדמת,  left ventricular assist system,  Heart Mate II,  Heart Mate 3