מחקרים 08.02.2017

טיפול כימותרפי המכיל פלטינום יעיל עבור סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים ויעילותו אינה מושפעת מהביטוי של ERCC1 או XPF

במחקר שהשווה בין טיפול כימותרפי המכיל או שאינו מכיל פלטינום כטיפול קו-ראשון במטופלים עם סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים (NSCLC), קשקשי או שאינו קשקשי, נמצא כי מטופלים שהוקצו לכימותרפיה על בסיס פלטינום האריכו ימים יותר מאשר מטופלים שטופלו בכימותרפיה ללא פלטינום, ללא תלות בהיסטולוגיית הגידול או סטטוס ERCC1 או XPF

מחקרים רטרוספקטיביים הראו כי ביטוי החלבון ERCC1 (excision repair cross complementing group 1) קשור לעמידות לפלטינום והישרדות של מטופלים עם סרטן ריאות מתקדם מסוג של תאים שאינם קטנים (non-small cell lung cancer - NSCLC). המחקר המוצג להלן הינו המחקר הראשון אשר בחן את הקשר באופן פרוספקטיבי ובפרט, המחקר העריך את העליונות של טיפול שאינו מכיל פלטינום על טיפול המכיל פלטינום ב- NSCLC חיובי לביטוי ERCC1, כמו גם את אי-הנחיתות של טיפולים אלו ב- NSCLC שלילי לביטוי ERCC1.

מחקר שלב III זה עוצב עם אינטראקציה עם סמן ביולוגי ליעילות הטיפול. הקצאת המטופלים רובדה לפי סטטוס ERCC1 (שנבדק תוך כדי השימוש בנוגדן 8F1). למחקר גויסו מטופלים עם NSCLC בשלבים IIIB או IV שלא קיבלו טיפול כימותרפי קודם. מטופלים עם גידולים קשקשיים הוקצו אקראית לציספלטין (Cisplatin) וגמציטבין (Gemcitabine) או לפקליטקסל (Paclitaxel) וגמציטבין; מטופלים עם גידולים שאינם קשקשיים הוקצו לקבלת ציספלטין ופמטרקסד (Pemetrexed) או פקליטקסל ופמטרקסד. התוצא העיקרי היה שיעורי ההישרדות הכללית, הקשר בין השרידות לבין הביטוי של XPF (שיבוט 3F2) נבחן גם הוא. מטרת יחס הסיכון (hazard ratio – HR) עבור מטופלים עם NSCLC חיובי ל- ERCC1 היתה ≤0.78.

648 מטופלים גויסו למחקר, 177 עם NSCLC קשקשי (76.7% מהגידולים חיוביים ל- ERCC1 ו- 68.5% חיוביים ל- XPF) ו- 471 עם NSCLC שאינו קשקשי (54.5% מהגידולים חיוביים ל- ERCC1 ו-70.5% חיוביים ל- XPF).

גיוס מטופלים עם סרטן ריאות קשקשי הפסיק מוקדם, וזאת בשל הישרדות נמוכה משמעותית בזרוע של חולים אשר הוקצו לטיפול שאינו מכיל פלטינום (חציון הישרדות כללית: 7.6 חודשים [פקליטקסל וגמציטבין] לעומת 10.7 חודשים [ציספלטין וגמציטבין], HR: 1.46, p=0.02). גיוס מטופלים עם סרטן ריאות שאינו קשקשי הפסיק בשנת 2013, וחציון ההישרדות הכללית של מטופלים אלו היה 8.0 חודשים (פקליטקסל ופמטרקסד) לעומת 9.6 חודשים (ציספלטין ופמטרקסד) עבור מטופלים עם גידולים חיוביים ל- ERCC1י
(HR: 1.1,י95% רווח בר סמך: 0.85-1.44) ו- 10.3 חודשים (פקליטקסל ופמטרקסד) לעומת 11.6 חודשים {ציספלטין ופמטרקסד) עבור מטופלים עם גידולים שליליים ל- ERCC1י(HR: 0.99, 0.73-1.33, interaction p=0.64).יHR של ההישרדות הכללית היה 1.09 (0.83-1.44) עבור מטופלים עם גידולים חיוביים ל- XPF ו- 1.39 (0.90-2.15) עבור מטופלים עם גידולים שליליים ל- XPFי(interaction p=0.35).

ERCC1 ו- XPF לא נמצאו כגורמים פרוגנוסטיים: בקרב מטופלים עם NSCLC שאינו קשקשי, HRs של ההישרדות הכללית היו 1.11 עבור סטטוס חיובי לעומת שלילי של ERCC1י(p=0.32) ו- 1.08 עבור סטטוס חיובי לעומת שלילי של XPFי(p=0.55).

מחקר זה הוכיח עליונות של טיפול על בסיס פלטינום על טיפול שאינו על בסיס פלטינום עבור גידולים קשקשיים. בחירת השילוב הכימותרפי לפי הביטוי של ERCC1 או XPF בגידולים שאינם קשקשיים לא הביאה ליתרון הישרדותי נוסף.

מקור:

Randomized Prospective Biomarker Trial of ERCC1 for Comparing Platinum and Nonplatinum Therapy in Advanced Non–Small-Cell Lung Cancer: ERCC1 Trial (ET)
DOI: 10.1200/JCO.2016.68.1841 Journal of Clinical Oncology 35, no. 4 (February 2017) 402-411.
http://ascopubs.org/doi/abs/10.1200/JCO.2016.68.1841

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות של תאים שאינם קטנים,  NSCLC,  סרטן ריאות קשקשי,  סרטן ריאות שאינו קשקשי,  ERCC1,  נוגדן ל- ERCC1,  XPF,  נוגדן ל- XPF,  עמידות לפלטינום,  ציספלטין,  גמציטבין,  פמטרקסד,  הישרדות כללית,  כימותרפיה על בסיס פלטינה
תגובות