מחקרים 12.02.2017

שילוב חסמי קולטנים למינרלוקורטיקואידים עם אנטרסטו בחולי אי ספיקת לב מסכן פחות להיפרקלמיה חמורה, בהשוואה לשילוב עם אנלפריל

מתוצאות מחקר PARADIGM-HF עולה כי בקרב חולי אי ספיקת לב המטופלים בחסמי קולטנים למינרלוקורטיקואידים, הסיכון לפתח היפרקלמיה חמורה נמוך יותר תחת טיפול באנטרסטו (ENTRESTO), מעכב קולטן אנגיוטנזין/ נפריליסן, בהשוואה לאנלפריל

לפי ההנחיות הקיימות, חסמי קולטנים למינרלוקורטיקואידים (MRAs) מהווים חלק מקובל מהטיפול בחולים הסובלים מאי ספיקת לב סימפטומטית ומקטע פליטה ירוד. עם זאת, השימוש ב- MRAs בשילוב עם מעכבים אחרים של מערכת הרנין-אנגיוטנזין-אלדוסטרון, מעלה את הסיכון להיפרקלמיה. במסגרת מחקר PARADIGM-HF, ביקשו החוקרים להעריך את הסיכון של חולי אי ספיקת לב לפתח היפרקלמיה תחת טיפול באנטרסטו (sacubitril/valsartanי,ENTRESTO), מעכב קולטן אנגיוטנזין/ נפריליסין, בהשוואה לאנלפריל, בקרב חולים המטופלים בנוסף ב- MRAs.

למחקר PARADIGM-HF גויסו כ- 8399 חולים עם אי ספיקת לב כרונית, ו- NYHA דרגה 2-4, עם מקטע פליטה של 40% או פחות, לקבלת טיפול באנלפריל, 10 מ"ג פעמיים ביום, או באנטרסטו במינון 97/103 מ"ג פעמיים ביום, בנוסף לטיפול התרופתי המקובל. היארעות של היפרקלמיה (רמת אשלגן גבוהה מ- 5.5 mEq/L) והיפרקלמיה חמורה (רמת אשלגן גבוהה מ- 6.0 mEq/L), נבדקה בקרב מטופלים שקיבלו בנוסף ב- MRAs כחלק מהטיפול הבסיסי שלהם, ובקרב מטופלים שלא קיבלו MRAs.

מבין המשתתפים, כ- 4671 חולים (55.6%) היו תחת טיפול ב- MRAs בעת תחילת המחקר, ובהשוואה ל- 3728 חולים שלא טופלו ב- MRAs, הם היו צעירים יותר, עם מקטע פליטה נמוך יותר, לחץ דם סיסטולי נמוך יותר ומחלה קלינית מתקדמת יותר. בקרב החולים שלא טופלו ב- MRAs, לא נמצא הבדל משמעותי מבחינת שיעורי היפרקלמיה תחת טיפול באנטרסטו בהשוואה לאנלפריל, עם זאת, בקרב המטופלים ב- MRAs, שיעורה של היפרקלמיה חמורה היה גבוה יותר בקרב אלו שטופלו באנלפריל בהשוואה לאנטרסטו (3.1 לעומת 2.2 ל- 100 שנות מטופל; 1.37 יחס סיכון; 95% CI 1.06-1.76; p=0.02).

לסיכום, תוצאות המחקר מצביעות על כך כי מתן אנטרסטו, וכתוצאה מכך עיכוב של נפריליסין, עשוי להפחית את הסיכון להיפרקלמיה בקרב חולי אי ספיקת לב המקבלים טיפול משולב ב- MRAs ובמעכבים אחרים של מערכת רנין-אנגיוטנסין- אלדוסטרון.

מקור:

Desai, A.S., Vardeny, O., Claggett, B., McMurray, J.J., Packer, M., Swedberg, K., Rouleau, J.L., Zile, M.R., Lefkowitz, M., Shi, V. and Solomon, S.D., 2016. Reduced Risk of Hyperkalemia During Treatment of Heart Failure With Mineralocorticoid Receptor Antagonists by Use of Sacubitril/Valsartan Compared With Enalapril: A Secondary Analysis of the PARADIGM-HF Trial. Jama cardiology.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  מעכבי קולטנים למינרלוקורטיקואידים,  מעכבי מערכת רנין-אנגיוטנזין-אלדוסטרון,  מעכב נפריליסין,  אנטרסטו,  אנלפריל,  היפרקלמיה
תגובות