כוח משימה בינלאומי המורכב ממומחים יצא לאחרונה בהגדרות חדשות לספסיס ולשוק ספטי (Third International Consensus Definitions for י[Sepsis and Septic Shock [Sepsis-3) ובמאמר שהתפרסם ב- JAMA בפברואר 2016, המליץ על שימוש בדירוג qSOFAי(quick Sequential Organ Failure Assesment), כתחליף לקריטריונים של SIRSי(Systemic Inflammatory Response Syndrome) על מנת לזהות חולים הנמצאים בסיכון גבוה לתמותה. הדירוג המוצע מגדיר חולים מבוגרים המתקבלים לחדר המיון עם חשד לזיהום כמצויים בסיכון גבוה, במידה ומתקיימים שניים או יותר מהקריטריונים הבאים: קצב נשימות של 22 נשימות לדקה או יותר, שינוי במצב ההכרה, או לחץ דם סיסטולי נמדד כ- 100mmHg או פחות. במחקר רב מרכזי שנערך באירופה, ביקשו החוקרים להעריך באופן פרוספקטיבי את תוקפו של מדד qSOFA כמנבא תמותה, ולהשוות את ערכו המנבא לזה של מדדי ה- SIRS.

במחקר עוקבה פרוספקטיבי שנערך ב- 30 מרכזים רפואיים באירופה, נכללו מטופלים מבוגרים שביקרו בחדר המיון בחשד לזיהום במשך 4 שבועות, בחודשים מאי-יוני 2016. כל הנתונים הנדרשים להגדרות החדשות והקודמות של ספסיס נאספו. מעקב אחר החולים נערך עד שחרורם מאשפוז, או עד מותם בבית החולים. התוצאה העיקרית הוגדרה כתמותה בבית החולים.

מתוך 1088 חולים שנבדקו, 879 נכללו לצורך ניתוח הנתונים. הגיל החציוני היה 67 שנים, 47% היו נשים, ו- 43% סבלו מזיהום של דרכי הנשימה. שיעור התמותה הכולל בבית החולים היה 8%, 3% בעבור חולים עם מדד qSOFA נמוך מ- 2, בהשוואה ל- 24% תמותה בקרב חולים עם דירוג qSOFA של 2 ומעלה. מדד ה- qSOFA היה מדויק יותר לצורך ניבוי תמותה בבית החולים בהשוואה הן ל- SIRS והן למדדי ספסיס חמור, עם שטח מתחת לעקומה אופיינית למסווג (area under the receiver operating curveי;AUROC) של 0.80 בהשוואה ל- 0.65 בעבור SIRS ובעבור ספסיס חמור. יחס הסיכון של מדד qSOFA לתמותה היה 6.2 (95%CI 3.8-10.3) בהשוואה ל- 3.5 (95%CI 2.2-5.5) בעבור ספסיס חמור.

החוקרים מסכמים כי בקרב חולים המתייצבים בחדר המיון עם חשד לזיהום, השימוש במדד qSOFA, הראה יכולת ניבוי מדויקת יותר בכל הנוגע לתמותה בבית החולים הן בהשוואה למדד SIRS והן בהשוואה לקריטריונים של ספסיס חמור. ממצאים אלו מחזקים את מסקנות כוח המשימה Sepsis-3 הנוגעים לקריטריונים שימושיים לצורך הגדרת ספסיס בחדרי המיון.

מקור:

Freund, Y., Lemachatti, N., Krastinova, E., Van Laer, M., Claessens, Y.E., Avondo, A., Occelli, C., Feral-Pierssens, A.L., Truchot, J., Ortega, M. and Carneiro, B., 2017. Prognostic accuracy of sepsis-3 criteria for in-hospital mortality among patients with suspected infection presenting to the emergency department. Jama317(3), pp.301-308.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  ספסיס,  ספסיס חמור,  שוק ספטי,  Sepsis-3,  SIRS,  qSOFA