סרטן הקיבה מהווה את הממאירות הרביעית בשכיחותה ברחבי העולם. מידת התפשטות המחלה והפרוגנוזה נקבעות לרוב על סמך דירוג TNM בשילוב עם מאפיינים היסטולוגיים. עם זאת, ישנה שונות גדולה בתוצאה הקלינית הנראית בקרב מטופלים עם דירוג מחלה זהה המצויים המקבלים את אותם הטיפולים. מחקרים עדכניים רבים מצביעים על כך כי לתסנין של תאי מערכת החיסון (immune infiltrates) בגידול חשיבות קלינית. דירוג לפי ImmunoScoreי(IS) מתבסס על שכיחותם של תאים לבנים במרכזו של הגידול (tumor core; CT) ובשוליו (invasive margins; IM), וכעת כבר החל להיכנס לשימוש, בין השאר באפיון ודירוג של סרטן המעי הגס. במחקר שנערך בסין, ביקשו החוקרים להגדיר IS שיוכל להוות מנבא פרוגנוסטי בחולים עם סרטן קיבה (ISGC).

לצורך בניית המודל, ובהתבסס על מחקרים קודמים, נמצאו 27 מאפיינים אימוניים שבאו לידי ביטוי בכ- 251 דגימות שנלקחו מחולי סרטן קיבה במרכז רפואי בסין בין השנים 2005-2007. לאחר בניית המודל, נאסף מידע מכ- 228 חולים נוספים לצורך תיקופו.

באמצעות מודל רגרסיה נמצאו חמישה מאפיינים אימוניים ליצירת ISGC: CD3IM, CD3CT, CD8IM, CD45ROCT, ו- CD66bIM. נמצאו הבדלים משמעותיים בין חולים עם דירוג ISGC גבוה (ביטוי תאי גבוה) לאלו עם ISGC נמוך, כאשר הישרדות של 5 שנים ללא מחלה נראתה ב- 45% מהחולים עם דירוג גבוה בהשוואה ל- 4.4% מהחולים עם דירוג נמוך (P<0.001), והישרדות כללית היתה 48.8% לעומת 6.7%, בהתאמה (P<0.001). דירוג לפי ISGC נמצא כמנבא פרוגנוסטי בלתי תלוי לפי ניתוח רב משתני, אך שילובו עם TNM היה בעל ערך פרוגנוסטי גבוה יותר. עוד עלה מניתוח הנתונים, כי חולי סרטן קיבה ב- stage II ו- III ודירוג ISGC גבוה, הגיבו טוב יותר לכימותרפיה אדג'ובנטית בהשוואה לאלו עם ISGC נמוך.

החוקרים מסכמים כי ה- ISGC עשוי להוות מדד פרוגנוסטי יעיל, ומוסיף על ערכו הפרוגנוסטי של דירוג ה- TNM המקובל. החוקרים מסייגים וכותבים כי מחקר זה נערך באופן רטרוספקטיבי במרכז רפואי יחיד בסין, ועל כן סבורים כי יש מקום לביצוע מחקר נרחב יותר, פרוספקטיבי, בינלאומי רב-מרכזי לצורך תיקוף הממצאים העולים ממחקר זה.

מקור:

Jiang, Y., Zhang, Q., Hu, Y., Li, T., Yu, J., Zhao, L., Ye, G., Deng, H., Mou, T., Cai, S. and Zhou, Z., 2017. ImmunoScore Signature: A Prognostic and Predictive Tool in Gastric Cancer. Annals of Surgery.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן קיבה,  מדד פרוגנוסטי,  ImmunoScore,  כימותרפיה אדג'ובנטית