לרופאים תפקיד ייחודי בהשפעה על הרגלי בריאות מטופליהם. מחקרים מראים כי ככל שרופא מקיים אורח חיים בריא הוא נוטה יותר לעודד מטופלים להתנהגות בריאות מיטיבה . הדבר נבדק גם בקרב סטודנטים לרפואה עם ממצאים דומים.  למרות זאת תכני לימוד בנושאי אורחות חיים עדיין לא נפוצים בתכניות הלימוד בבתי הספר לרפואה.

בדקנו השפעת הכנסת תכנית לימוד באורחות חיים בשנה הראשונה בבית הספר לרפואה בצפת על עמדות והתנהגות בריאות של הסטודנטים.

התכנית הועברה ל 140 סטודנטים (70 בכל שנה במשך שנתיים) וכללה יום לעידוד אורח חיים בריא אישי בתחילת שנת הלימודים ובהמשך השנה 16 שעות לימוד נוספות. הנושאים שהועברו כללו פעילות גופנית ובריאות, תזונה בריאה, סטרס וחוסן נפשי, עישון וכלים לשינוי בריאות וכן הועברו סדנאות בישול בריא, יוגה ופעילות גופנית אקטיבית.

114 סטודנטים מילאו שאלון בתחילת השנה ו- 64 בסוף השנה הראשונה.
דירוג הקורס היה גבוה בהתייחס לערך אישי ומקצועי. ממצאי השאלונים בתחילת הלימודים היו דומים לנתונים מוכרים של צעירים בני גילם. בנוסף ציינו הסטודנטים שהם מאמינים שתפקיד הרופא לעודד מטופליו לאורח חיים בריא. שאלוני סוף השנה הראו ירידה משמעותית באיכות החיים, עליה במשקל ובצריכת מזון מתועש, ירידה ברמת הפעילות הגופנית, עליה ברמת הסטרס.

להערכתנו, למרות שהסטודנטים מציינים חשיבות גבוהה לאורח חיים בריא, העברת קוריקולום של 24 שעות בנושאי אורחות חיים במהלך השנה הראשונה ללימודים לא מנעה ירידה כללית במדדי אורח החיים שלהם. הנתונים מעוררים דאגה, במיוחד בהתייחס לבריאות הרופאים לעתיד ובירידה הצפויה ביעילות ואפקטיביות הייעוץ שיתנו במהלך חייהם המקצועיים בנושאי אורחות חיים.

מקור:

Leading Healthy Lives; Lifestyle Medicine for Medical Students Lilach Malatskey, MD, Jumanah Essa-Hadad, PhD, Thomas A. Willis, PhD, Mary C. J. Rudolf, MD, DCH, FRCPCH; ; American Journal of Lifestyle Medicine February 5, 2017
http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1559827616689041

נושאים קשורים:  מחקרים