מחקרים 16.02.2017

יעילותו של טיפול נאואדג'ובנטי במשלב של קרבופלטין + דוקטקסל בחולות עם TNBC

משני מחקרי עוקבה בלתי תלויים, שתוצאותיהם אוחדו במאמר המתפרסם ב- Clinical Cancer Research, עולה כי טיפול נאואדג'ובנטי במשלב קרבופלטין + דוקטקסל בקרב נשים עם TNBC, הוביל לשיעורים גבוהים של תגובה פתולגית שלמה (pCR) ונסבל היטב על ידי המטופלות

ממחקרים עדכניים עולה כי טיפול כימותרפי נאואגד'ובנטי עם קרבופלטין + אנטרציקלין/ טקסן מוביל לעלייה בשיעורי תגובה פתולוגית שלמה (pCR) בקרב מטופלות עם סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים (triple-negative breast cancer;יTNBC). יעילותו של טיפול מבוסס פלטינום ללא אנטרציקלין עדיין אינה ברורה. חוקרים מארצות הברית ומספרד ערכו שני מחקרי עוקבה בלתי תלויים שנועדו להעריך את יעילותו של טיפול נאואדג'ובנטי במשלב קרבופלטין + דוקטקסל בקרב נשים עם TNBC. תוצאות שני המחקרים אוחדו לצורך ניתוח הנתונים.

במחקר נכללו 190 נשים עם TNBC stage I-III משני מרכזים רפואיים בארצות הברית ובספרד. כל המשתתפות טופלו ב- 6 מחזורי טיפול כימותרפי נאואדג'ובנטי (מחזור טיפול בכל 21 יום) של קרבופלטין (AUC6) + דוקטקסל (75 mg/m2). נעשתה הערכה ל- pCR ול- residual cancer burdenי(RCB).

בקרב 190 משתתפות, גודלו החציוני של הגידול היה 35 מ"מ, ל- 52% היו בלוטות לימפה חיוביות, ו- 16% היו חיוביות ל- BRCA 1/2. שיעורם של ערכי pCR ו- RBCי0 + 1 בעקבות הטיפול היו 55% ו- 68%, בהתאמה. שיעורי pCR במטופלות TNBC עם BRCA או עם wild-type היו 59% ו- 56%, בהתאמה (p=0.83). בניתוח נתונים רב-משתני, stage III היה המשתנה היחיד שנמצא קשור לסיכוי נמוך יותר להשיג pCR. תופעות לוואי בדרגה 3 או 4 נראו ב- 21% וב- 7% מהמטופלות, בהתאמה.

החוקרים מסכמים כי משלב טיפול נאואדג'ובנטי בקרבופלטין + דוקטקסל (CbD) נסבל היטב והוביל לשיעורים גבוהים של תגובה פתולוגית שלמה בקרב חולות עם סרטן שד שלילי לשלושת הסמנים, הן בקרב נשאיות של BRCA, והן בקבוצת wild-type. תוצאות אלו הינן ברות השוואה לאלו שנראו תחת טיפול במשלבי קרבופלטין + אנטרציקלין/ טקסן, ונראה כי יש מקום לביצוע מחקרים אקראיים מבוקרים לצורך הערכה מעמיקה יותר של משלב CbD.

מקור:

Sharma, P., López-Tarruella, S., García-Saenz, J.A., Ward, C., Connor, C., Gómez, H.L., Prat, A., Moreno, F., Jerez-Gilarranz, Y., Barnadas, A. and Picornell, A., 2016. Efficacy of neoadjuvant carboplatin plus docetaxel in triple negative breast cancer: Combined analysis of two cohorts. Clinical Cancer Research, pp.clincanres-0162.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  triple negative breast cancer,  טיפול נאואדג'ובנטי,  PCR,  RCB,  קרבופלטין
תגובות