שינויים פיזיולוגיים במהלך ההיריון מובילים לכך שערכי TSH הנחשבים תקינים בהיריון, הם נמוכים יותר מאלו הנחשבים תקינים שלא בהיריון. מקובל כי ערכים מקסימליים תקינים של TSH הם 2.5 mlU/L במהלך השליש הראשון להיריון, ו- 3.0 mlU/L במהלך השליש השני והשלישי. בהתאם לערכים אלו, תת פעילות סוב-קלינית של בלוטת התריס מאובחנת כיום בקרב 15% מהנשים ההרות בארצות הברית, בהשוואה לשכיחות של 2-3% לפי הערכים המקובלים שלא בהריון, מצב המעלה חשש לאבחנת יתר. במחקר עוקבה רטרוסקפטיבי שנערך בארצות הברית, ביקשו החוקרים להעריך את היעילות והבטיחות של טיפול בהורמון בלוטת תריס חלופי בקרב נשים הרות עם תת פעילות סוב-קלינית של בלוטת התריס.

לצורך המחקר נאספו נתונים ממאגר מידע אמריקאי, שכללו כ- 5,405 נשים הרות עם אבחנה של תת פעילות סוב-קלינית של בלוטת התריס, אשר הוגדרה כרמות נמדדות של TSH בין 2.5-10 mlU/L. ההתערבות שנבדקה היתה מתן הורמון בלוטת תריס חלופי, והתוצאה העיקרית הוגדרה כאובדן היריון. תוצאות משניות הוגדרו בין השאר כלידה מוקדמת, סוכרת בהיריון, יתר לחץ דם בהיריון, ורעלת היריון.

מבין 5,405 נשים הרות עם תת פעילות סוב-קלינית של בלוטת התריס, 843 נשים בלבד, עם ערך TSH ממוצע של 4.8 mlU/L טופלו בהורמון חלופי, ואילו 4,562 נשים עם ערך TSH ממוצע של 3.3 mlU/L לא טופלו. שכיחות אובדן היריון היתה נמוכה באופן משמעותי בקרב נשים שטופלו בהשוואה לנשים שלא טופלו (10.6% לעומת 13.5%, בהתאמה, p<0.01). יחס הסיכויים המחושב לאובדן היריון אמנם היה נמוך משמעותית בקרב נשים שטופלו (0.62, 95%CI 0.48-0.82), אך רק בקרב נשים שערכי TSH שלהן טרם הטיפול היו בטווח שבין 4.1-10.0 mlU/Lי(ORי0.45, 0.30-0.65), ולא בעבור נשים עם ערכי TSH בין 2.5-4.0 mlU/Lי(ORי0.91, 0.65-1.23). יחס סיכויים גבוה יותר חושב ללידה מוקדמת, לסוכרת בהיריון ולרעלת היריון, בקרב נשים שטופלו בהורמון בלוטת תריס חלופי, בהשוואה לנשים שלא טופלו.

החוקרים מסכמים כי טיפול במהלך ההיריון בהורמון בלוטת תריס חלופי, במצבים של תת פעילות סוב-קלינית, נמצא קשור לירידה בסיכון לאובדן ההיריון, בעיקר במידה וערכי TSH הנמדדים טרם הטיפול היו בין 4.1-10.0 mlU/L. עם זאת, סיכון מוגבר לתוצאות נלוות אחרות במהלך ההיריון, כולל רעלת היריון ולידה מוקדמת בקרב הנשים שטופלו, מעיד על הצורך במחקרים נוספים על מנת להעריך את בטיחותו של הטיפול בהורמון בלוטת התריס באוכלוסיית מטופלות זו.

מקור:

Maraka, S., Mwangi, R., McCoy, R.G., Yao, X., Sangaralingham, L.R., Ospina, N.M.S., T O’Keeffe, D., De Ycaza, A.E.E., Rodriguez-Gutierrez, R., Coddington, C.C. and Stan, M.N., 2017. Thyroid hormone treatment among pregnant women with subclinical hypothyroidism: US national assessment. bmj356, p.i6865.

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  תת פעילות סוב-קלינית של בלוטת התריס בהיריון,  TSH,  הורמון תריס חלופי,  אובדן היריון