מחקרים 22.02.2017

Xultophy® יעיל מאינסולין גלארגין U100 בהשגת איזון גליקמי ללא תלות בסטטוס הגליקמי בקו הבסיס וללא הגברת הסיכון לתוצאים שליליים

מחקר DUAL V מצא כי זולטופיי, שילוב במינון קבוע פעם ביום של אינסולין דגלודק (טרגלודק) ולירגלוטיד (ויקטוזה), עדיף על אינסולין גלארגין. ניתוח המשך זה מצא כי עליונות זו מתבטאת גם בשיעורים נמוכים יותר של היפוגליקמיה ועלייה במשקל, ללא תלות ברמות ההמוגלובין המסוכרר ורמות הסוכר בצום בקו הבסיס

תוכנית מחקרי DUAL בחנה את הטיפול בסוכרת סוג 2 עם שילוב במינון קבוע של אינסולין דגלודק ולירגלוטיד, זולטופיי, (IDegLira)י(Liraglutide - Victoza/Insulin degludec - Tregludec).

מחקר DUAL V הוכיחו את העליונות של IDegLira על פני אינסולין גלארגין  100Uי(IGlarU100 - Lantus) בהורדת ערכי ההמוגלובין המסוכרר (HbA1c), שיעורי היפוגליקמיה וירידה במשקל לאחר 26 שבועות טיפול. יותר מטופלים שהוקצו ל- IDegLira השיגו HbA1c נמוך מ- 7% באופן כללי, ללא היפוגליקמיה ו/או עלייה במשקל, בהשוואה למטופלים שהוקצו ל- IGlarU100.

מובא להלן ניתוח המשך של מחקר DUAL V, שבוצע על מנת לחקור האם מטופלים שהשיגו הערכי HbA1c נמוכים מ- 7% הגיעו ליעד זה ללא היפוגליקמיה ו/או עלייה במשקל. בנוסף בחן ניתוח זה את ההשפעות של HbA1c בקו הבסיס על השגת תוצאים מורכבים ואת משך הזמן עד לירידות ברמות הסוכר בצום ו- HbA1c במהלך 12 השבועות הראשונים למחקר.

מבוגרים עם סוכרת סוג 2 ו- BMI 40 ק"ג/מ"ר ומטה, שלא היו מאוזנים (HbA1c 7%-10%) תחת טיפול עם 20-50 יחידות של IGlarU100, הוקצו אקראית ביחס 1:1 לקבלת IDegLiraי(n=278) או המשך טיטור של IGlarU100י(n=279) למשך 26 שבועות. שתי קבוצות הטיפול המשיכו את השימוש במטפורמין (Metformin – Glucophage, Glucomin) במינון בו השתמשו המטופלים לפני המחקר. המטופלים סווגו לקבוצות לפי ערכי HbA1c בקו הבסיס: עד 7.5%, 7.5%-8.5% ומעל 8.5%. השינוי מקו הבסיס בערכי HbA1c ורמות הסוכר בצום הוערכו לאחר 4, 8 ו- 12 שבועות טיפול.

הסיכויים להשגת רמות סוכר בצום ≤7.2 מילימול/ליטר (130 מ"ג/ד"ל) ללא היפוגליקמיה ו/או עלייה במשקל היו גבוהים יותר באופן מובהק עם IDegLira בהשוואה ל- IGlarU100י(57.9% לעומת 40.9% מהמטופלים השיגו תוצא זה). הסיכויים להשגת HbA1c נמוך מ- 7% באופן כללי, ללא היפוגליקמיה ו/או עלייה במשקל, היו גבוהים יותר באופן מובהק עם IDegLira בהשוואה ל- IGlarU100, ללא קשר ל- HbA1c בקו הבסיס. כמו כן, נצפו ירידות גדולות יותר באופן מובהק ב- HbA1c וברמות הסוכר בצום בשבועות 4, 8 ו- 12 בקרב מטופלים שהוקצו ל- IDegLira לעומת ל- IGlarU100: השינוי הממוצע ב- HbA1c מקו הבסיס עד שבוע 4 היה 0.7%- לעומת 0.3%- והשינוי הממוצע ברמות הסוכר בצום מקו הבסיס עד שבוע 4 היה 2.2- (40 מ"ג/ד"ל) לעומת 1.6- מילימול/ליטר (29 מ"ג/ד"ל) בקרב מטופלים שהוקצו ל- IDegLira לעומת אלו שהוקצו ל- IGlarU100.

ניתוח המשך זה מציע כי ל- IDegLira (זולטופיי) יש יתרונות קליניים עליונים על אלו של IGlarU100 (לנטוס), אשר יכולים לאפשר למטופלים עם סוכרת סוג 2 להשיג את היעד הגליקמי ולהגיע לאיזון ללא חשש מהיפוגליקמיה ועלייה במשקל. היתרונות של IDegLira בלתי-תלויים בערכי HbA1c בקו הבסיס והם נצפו בשלב מוקדם לאחר תחילת הטיפול, למרות ירידה במינון האינסולין בעת החלפה ל- IDegLira.

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינסולין דגלודק,  לירגלוטיד,  IDegLira,  סוכרת סוג 2,  מחקרי DUAL,  אינסולין גלארגין,  איזון גליקמי,  היפוגליקמיה,  עלייה במשקל,  המוגלובין מסוכרר,  HbA1c,  רמות סוכר בצום
תגובות