שונות מינימלית במהלך היום ומיום ליום בפרמקודינמיקה של סוגי אינסולין שונים חיונית להשגת יעדים גליקמיים והפחתת הסיכון להיפוגליקמיה. מחקרים קודמים הראו כי טווח השונות של אינסולין דגלודק עם טווח פעילות מאוד ארוך (Insulin degludec – IDeg – Tregludec) קטן פי ארבעה בהשוואה לטווח השונות של אינסולין גלארגין 100Uי(IGlarU100 - Lantus). לאינסולין גלארגין U300י(IGlar U300 - Toujeo) זמן מחצית חיים ארוך יותר בהשוואה ל- 100 יחידות ולכן עם טווח שונות צר יותר בהשוואה ל- IGlar U100. עם זאת, זמן מחצית חיים של IGlar U300 קצר מזה של IDeg.

המחקר הנוכחי השווה את התכונות הפרמקודינמיות והשונות הפרמקודינמית מיום ליום ובמהלך היום של IDeg (טרגלודק) לעומת IGlar U300 (טוג'או) במצב יציב בקרב מטופלים עם סוכרת נעורים.

במחקר הצלבה כפול-סמיות שבוצע במרכז יחיד השתתפו 60 מטופלים בגילאי 18-64 עם סוכרת נעורים, אשר הוקצו ביחס 1:1 לקבל 0.4 יחידות לק"ג IDeg או IGlar U300 בשעה 20:00 למשך 12 ימים (תקופת טיפול ראשונה) ואחר כך היתה תקופת ניקוי של 7-21 ימים ולאחר מכן היתה תקופת טיפול שנייה שנמשכה 12 ימים בה קיבלו המטופלים את הטיפול האחר. במהלך כל תקופת טיפול ניתן למטופלים גם אינסולין אספארט (Insulin aspart – NovoLog, NovoRapid) כדי לשמור על רמות גלוקוז תקינות. קצב עירוי הגלוקוז ורמות הגלוקוז בדם נמדדו באופן רציף בימים 6, 9 ו- 12 בכל תקופת טיפול.

57 מטופלים השלימו את המחקר (גיל ממוצע: 45 ± 9, 91.2% גברים, BMI:י26 ± 2, משך מחלת סוכרת: 22 ± 10 שנים, המוגלובין מסוכרר [HbA1c]7.3% ± 0.8%).

טווח השונות מיום ליום היה צר יותר עם IDeg בהשוואה ל- IGlar U300, פי ארבעה בחישוב שטח מתחת לעקובה (AUC) ופי שניים בחישוב מקדם שונות (p<0.0001). שונות זו היתה יציבה עם IDeg במהלך 24 שעות, בעוד שעם IGlar U300 טווח השונות התרחב 6-8 שעות לאחר המינון והגיע לשיא 12-14 שעות לאחר המינון. בהתאם, רמות הגלוקוז היו יציבות יותר עם IDeg בעוד שעם IGlar U300 נצפו רמות גלוקוז גבוהות בקרב חלק מהמטופלים כ- 12 שעות לאחר קבלת המינון. השפעת הורדת רמות הגלוקוז של IGlar U300  היתה נמוכה ב- 30% מזו של IDeg (יחס משוער: 0.70, 95% רווח בר סמך: 0.61-0.80, p<0.0001).

טווח השונות במהלך היום היה נמוך ב- 40% עם IDeg בהשוואה ל-IGlar U300  (יחס משוער: 0.63, 95% רווח בר סמך: 0.54-0.73, p<0.0001). השפעת הורדת רמות הגלוקוז התחלקה באופן שווה בין 3 מקטעים של שש שעות ביממה לאחר מתן מינון של IDegי (AUC:י24%-26% לאורך כל היממה), בעוד שעם IGlar U300, ההשפעה הגדולה ביותר על רמות הגלוקוז נצפתה בשש השעות הראשונות, בעוד שבשעות 6-12 ו- 12-18 ההשפעה הצטמצמה (AUC:י35.2%, 20.0% ו- 16.6%, בהתאמה).

לסיכום, השונות במהלך היום ובין ימים נמוכה יותר עם IDeg (טרגלודק) בהשוואה ל- IGlar U300 (טוג'או) בקרב חולי סוכרת נעורים. כמו כן, עוצמת ההשפעה של IDeg גדולה יותר מזו של IGlar U300. לאור ממצאי המחקר, החוקרים ממליצים על טיטור IDeg כדי להשיג איזון גליקמי טוב יותר ולהפחית את הסיכון להיפוגליקמיה, אם כי יש צורך במחקרים נוספים.

מקור:

Insulin degludec: four-times lower pharmacodynamic within-patient variability compared to insulin glargine U300 in type 1 diabetes

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינסולין דגלודק,  טרסיבה,  אינסולין גלארגין,  לנטוס,  שונות פרמקודינמית,  סוכרת נעורים,  טווח השונות,  הורדת רמות גלוקוז,  סיכון להיפוגליקמיה