מחקרים 27.02.2017

סקוקינומאב משפרת תסמיני פסוריאזיס - תוצאות מחקרי פאזה 3

סקוקינומאב (קוסנטיקס) משפרת תסמינים במחלת הפסוריאזיס המדווחים על ידי החולים וכוללים: גרד, כאב וקשקשת. עבודה זו מסכמת את תוצאותיהם של שני מחקרים אקראיים עם קבוצת ביקורת מסוג פאזה 3

סקוקינומאב הינה תרופה אנטגוניסטית ל-interleukin-17A המיועדת לטיפול בפסוריאזיס וולגריס בינונית עד קשה במבוגרים שהינם מועמדים לטיפול סיסטמי או פוטותרפיה. מטרת עבודה זו הייתה לבדוק את ההשפעה הטיפולית של התרופה על תסמיני גרד, כאב וקשקשת באמצעות יומן תסמיני פסוריאזיס (Psoriasis Symptom Diary-PSD).

מחקר ה-ERASURE בהשתתפות 738 חולים ומחקר ה-FIXTURE בהשתתפות 1,306 חולים הינם שני מחקרים כפולי סמיות, רב-מרכזיים מסוג פאזה 3. המשתתפים חולקו לקבוצה שקיבלה סקוקינומאב (במינון 150 או 300 מ"ג, n=1144) , קבוצה שקיבלה טיפול אינבו (n=574) ובמחקר ה-FIXTURE בלבד, קבוצת ביקורת פעילה ביולוגית. סקוקינומאב ניתנה בשבועות 0,1,2,3,4 ולאחר מכן כל ארבעה שבועות. גרד, כאב וקשקשת שדווחו על ידי החולים הוערכו ב-12 השבועות הראשונים של הטיפול באמצעות PSD.

התוצאות המדווחות בעבודה זו מוגבלות למשתתפים בקבוצת הסקוקינומאב וקבוצת הביקורת שהשלימו את שאלון ה-PSD. בוצעה השוואה של שיעור המטופלים שנצפה בהם שיפור (ירידה של לפחות 2.2 נקודות לגרד, 2.2 נקודות לכאב ו-2.3 נקודות לקשקשת) בקבוצת הסקוקינומאב לעומת קבוצת האינבו.

בסך הכול, 39% מהמשתתפים מילאו את ה-PSD בתחילת המחקר ובשבוע 12. (453 בקבוצת הסקוקינומאב ו-225 בקבוצת האינבו). במשתתפים בקבוצת הסקוקינומאב נצפה, באופן מובהק סטטיסטית, שיפור משמעותי יותר בתסמיני גרד, כאב וקשקשת בשבוע 12 לעומת טיפול האינבו (p<0.0001 לכלל התוצאים) ושיעורים גבוהים יותר של משתתפים שהגיבו לטיפול בשבוע 12 (p<0.05 לכלל התוצאים).

מסקנת החוקרים היא כי סקוקינומאב משפרת תסמיני גרד, כאב וקשקשת המדווחים על ידי החולים, לעומת טיפול אינבו, במבוגרים הסובלים מפסוריאזיס בינונית עד קשה.

מקור:

Strober, B. et al. (2016) International Journal of Dermatology,  55(4), 401. http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/ijd.13236/abstract

נושאים קשורים:  מחקרים,  פסוריאזיס,  קוסנטיקס,  סקוקינומאב,  IL-17
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות