מחקרים

רעילות עורית והצטמקות מוקדמת של הגידול מנבאים את התגובה לטיפול נוסף עם נוגדי EGFR בסרטן גרורתי של המעי הגס

הופעת רעילות עורית והצטמקות מוקדמת של הגידול מנבאים הישרדות משופרת ושיעורי תגובה גבוהים בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס אשר קיבלו טיפול נוסף בנוגדי EGFR, וכאשר מדובר בגידול ללא מוטציות בגן KRAS, היתרונות ההישרדותיים גדלים ככל שהרעילות גבוהה וההצטמקות מוקדמת יותר

רעילות של העור והצטמקות מוקדמת של הגידול הינן תופעות מוקדמות במהלך טיפול עם נוגדן חד-שבטי נגד EGFR. בוצעה מטה-אנליזה אשר כללה מחקרים עדכניים שדיווחו על ההשפעה של רעילות עורית והצטמקות מוקדמת של הגידול על ההישרדות ואיכות החיים של מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC) שטופלו בנוגדן חד-שבטי נגד EGFR.

בוצע חיפוש במאגרי המידע PubMed ו-Embase אחר מחקרים עדכניים שדיווחו על הקשר בין תופעות לוואי עוריות להצטמקות מוקדמת של הגידול לבין תוצאים קליניים של מטופלים עם mCRC שקיבלו טיפול עם נוגדן חד-שבטי נגד EGFR, דוגמת סטוקסימאב (Cetuximab - Erbitux). כמו כן, נאספו ראיות המעידות על ההשפעה של רעילות עורית והצטמקות מוקדמת של הגידול על היתרון המוחלט המושג מטיפול נוסף בנוגדי EGFR ועל ההשפעה של הצטמקות מוקדמת על איכות החיים. הסיכון היחסי הכולל (Pooled hazard ratio – HR) וההבדל בשיעורים הוערכו במודל השפעות אקראיות.

המידע הכולל חשף כי היארעות בשיעור 20% ומעלה של רעילות עורית והצטמקות מוקדמת של הגידול במהלך טיפול בנוגדי EGFR נקשרה עם שיפור בהישרדות ללא התקדמות, הישרדות כללית ושיעור תגובה אובייקטיבית. קשר זה אינו תלוי בסטטוס KRAS של הגידול. ממוצע השינוי בבריאות הכללית במהלך המעקב מקו הבסיס לא הושפע מתופעות לוואי עוריות. מטופלים עם mCRC ללא מוטציה בגן KRAS שסבלו מרעילות עורית בדרגה 2 או יותר היו היחידים שהניבו מהוספת טיפול בנוגדי EGFR לכימותרפיה או לטיפול תומך. הצטמקות מוקדמת של הגידול היתה סימן מנבא ליתרון מוחלט בהישרדות שהושג על ידי הוספת נוגדי EGFR לטיפול במטופלים עם mCRC ללא מוטציה ב- KRAS, וככל שההצטמקות אירעה מוקדם יותר, כך גדל היתרון ההישרדותי.

מחקר זה חשף כי רעילות עורית והצטמקות מוקדמת של הגידול הם גורמים מנבאים של האפשרות ליתרון מוחלט עקב טיפול בנוגדי EGFR בקרב מטופלים עם mCRC ללא מוטציה ב- KRAS ושתי תופעות אלו יכולות לשמש כסמן במהלך הטיפול ולסייע בקבלת החלטות בהעדר סמנים ביולוגיים מספקים מהרקמה הממאירה.

מקור:

Hu J, Zhang Z, Zheng R, Cheng L, Yang M, Li L, Liu B, Qian X.
On-treatment markers as predictors to guide anti-EGFR MoAb treatment in metastatic colorectal cancer: a systematic review with meta-analysis
Cancer Chemother Pharmacol. 2017 Feb;79(2):275-285. doi: 10.1007/s00280-016-3196-2. Review.

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  mCRC,  רעילות עורית,  נוגדן חד-שבטי נגד EGFR,  נוגדי EGFR,  הצטמקות מוקדמת של הגידול,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  KRAS,  הישרדות,  גורם מנבא,  סמן ביולוגי,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות