מחקרים

מיקום הגידול הראשוני משפיע על הפרוגנוזה והתגובה לטיפול בסרטן גרורתי של המעי הגס

סרטן גרורתי של המעי הגס שמקורו בצד שמאל קשור לפרוגנוזה טובה יותר ומגיב היטב לטיפול עם נוגדי EGFR, כגון סטוקסימאב, בהשוואה למחלה שמקורה בצד ימין של חלל הבטן, אשר קשורה לפרוגנוזה גרועה ומגיבה יותר לטיפול עם בוואסיזומאב בשילוב כימותרפיה

ניתוחים רטרוספקטיביים של תתי-קבוצות מציעים כי מיקום הגידול הראשוני הינו בעל חשיבות פרוגנוסטית וקשור לתגובה לטיפול ממוקד. בוצעה מטה-אנליזה של מחקרים קליניים שפורסמו עד אוקטובר 2016, אשר העריכו את החשיבות של מיקום הגידול הראשוני בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC). נמצאו הבדלים בין גידולים בצד ימין וצד שמאל של חלל הבטן.

13 מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית ומחקר פרמקו-גנטי פרוספקטיבי אחד מצאו כי קיים קשר בין גידול מטאסטאטי שמקורו בצד ימין לבין פרוגנוזה גרועה יותר, באופן מובהק, בהשוואה לגידול מטאסטאטי שמקורו בצד שמאל (יחס סיכון [hazard ratio - HR] להישרדות כללית: 1.56 ,95% רווח בר סמך: 1.43-1.70, p<0.0001).
מטה-אנליזה של המחקרים PRIME ו- CRYSTAL הציעה כי מיקום הגידול הראשוני היה גורם מנבא ליתרון הישרדותי מהוספת טיפול בנוגדן חד-שבטי נגד EGFR (כגון סטוקסימאב [Cetuximab - Erbitux]) לכימותרפיה הסטנדרטית בקרב מטופלים עם גידול ללא מוטציה בגן RAS (הישרדות כללית, HR עבור גידול בצד שמאל: 0.69, 0.58-0.83, p<0.0001;יHR, עבור גידול בצד ימין: 0.96, 0.68-1.35, p=0.802).

מטה-אנליזה של שלושה מחקרים אחרים (FIRE-3/AIO KRK0306, CALGB/SWOG 80405 ו- PEAK) הציעה כי מטופלים עם גידול ללא מוטציה בגן RAS שמקורו בצד שמאל היו עם יתרון הישרדותי גדול יותר, באופן מובהק, מטיפול בנוגדי-EGFR (סטוקסימאב) בהשוואה לטיפול בנוגדי-VEGF (כגון בוואסיזומאב [Bevacizumab – Avastin]), כאשר טיפול זה נוסף לכימותרפיה (HR: 0.71, 0.58-0.85, p=0.0003). מנגד, מטופלים עם גידול שמקורו בצד ימין השיגו יתרונות זעומים. טיפול על בסיס בוואסיזומאב הביא להישרדות ממושכת יותר, באופן מובהק, של מטופלים אלו (HR: 1.3, 0.97-1.74, p=0.081).

מטה-אנליזה זו הראתה כי מקור הגידול הראשוני אכן מנבא את תוצאי mCRC. ממצאי המטה-אנליזה תומכים במסקנה כי יש להעדיף שימוש בנוגדי-EGFR כגון סטוקסימאב עבור מטופלים עם mCRC ללא מוטציה ב- RAS שמקורו בצד שמאל, בעוד שמטופלים עם מחלה שמקורה בצד ימין יש להעדיף שימוש בכימותרפיה יחד עם בוואסיזומאב.

מקור:

Holch JW, Ricard I, Stintzing S, Modest DP, Heinemann V.
The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: A meta-analysis of first-line clinical trials
Eur J Cancer. 2017 Jan;70:87-98. doi: 10.1016/j.ejca.2016.10.007.

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  mCRC,  מיקום הגידול הראשוני,  הישרדות כללית,  גידול במעי ימני,  גידול במעי שמאלי,  נוגדי EGFR,  נוגדי VEGF,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  בוואסיזומאב,  אבסטין,  יתרון הישרדותי,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס
תגובות
 
האחריות הבלעדית לתוכנן של תגובות שיפורסמו על ידי משתמשי האתר, תחול על המפרסם ועליו בלבד. על המגיבים להימנע מלכלול בתגובות תוכן פוגעני או כל תוכן אחר, שיש בו משום פגיעה או הפרת זכויות של גורם כלשהו