ניתוחים רטרוספקטיביים של תתי-קבוצות מציעים כי מיקום הגידול הראשוני הינו בעל חשיבות פרוגנוסטית וקשור לתגובה לטיפול ממוקד. בוצעה מטה-אנליזה של מחקרים קליניים שפורסמו עד אוקטובר 2016, אשר העריכו את החשיבות של מיקום הגידול הראשוני בקרב מטופלים עם סרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC). נמצאו הבדלים בין גידולים בצד ימין וצד שמאל של חלל הבטן.

13 מחקרים מבוקרים עם הקצאה אקראית ומחקר פרמקו-גנטי פרוספקטיבי אחד מצאו כי קיים קשר בין גידול מטאסטאטי שמקורו בצד ימין לבין פרוגנוזה גרועה יותר, באופן מובהק, בהשוואה לגידול מטאסטאטי שמקורו בצד שמאל (יחס סיכון [hazard ratio - HR] להישרדות כללית: 1.56 ,95% רווח בר סמך: 1.43-1.70, p<0.0001).
מטה-אנליזה של המחקרים PRIME ו- CRYSTAL הציעה כי מיקום הגידול הראשוני היה גורם מנבא ליתרון הישרדותי מהוספת טיפול בנוגדן חד-שבטי נגד EGFR (כגון סטוקסימאב [Cetuximab - Erbitux]) לכימותרפיה הסטנדרטית בקרב מטופלים עם גידול ללא מוטציה בגן RAS (הישרדות כללית, HR עבור גידול בצד שמאל: 0.69, 0.58-0.83, p<0.0001;יHR, עבור גידול בצד ימין: 0.96, 0.68-1.35, p=0.802).

מטה-אנליזה של שלושה מחקרים אחרים (FIRE-3/AIO KRK0306, CALGB/SWOG 80405 ו- PEAK) הציעה כי מטופלים עם גידול ללא מוטציה בגן RAS שמקורו בצד שמאל היו עם יתרון הישרדותי גדול יותר, באופן מובהק, מטיפול בנוגדי-EGFR (סטוקסימאב) בהשוואה לטיפול בנוגדי-VEGF (כגון בוואסיזומאב [Bevacizumab – Avastin]), כאשר טיפול זה נוסף לכימותרפיה (HR: 0.71, 0.58-0.85, p=0.0003). מנגד, מטופלים עם גידול שמקורו בצד ימין השיגו יתרונות זעומים. טיפול על בסיס בוואסיזומאב הביא להישרדות ממושכת יותר, באופן מובהק, של מטופלים אלו (HR: 1.3, 0.97-1.74, p=0.081).

מטה-אנליזה זו הראתה כי מקור הגידול הראשוני אכן מנבא את תוצאי mCRC. ממצאי המטה-אנליזה תומכים במסקנה כי יש להעדיף שימוש בנוגדי-EGFR כגון סטוקסימאב עבור מטופלים עם mCRC ללא מוטציה ב- RAS שמקורו בצד שמאל, בעוד שמטופלים עם מחלה שמקורה בצד ימין יש להעדיף שימוש בכימותרפיה יחד עם בוואסיזומאב.

מקור:

Holch JW, Ricard I, Stintzing S, Modest DP, Heinemann V.
The relevance of primary tumour location in patients with metastatic colorectal cancer: A meta-analysis of first-line clinical trials
Eur J Cancer. 2017 Jan;70:87-98. doi: 10.1016/j.ejca.2016.10.007.

ערכה: ד"ר נילי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  mCRC,  מיקום הגידול הראשוני,  הישרדות כללית,  גידול במעי ימני,  גידול במעי שמאלי,  נוגדי EGFR,  נוגדי VEGF,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  בוואסיזומאב,  אבסטין,  יתרון הישרדותי,  נושא mCRC בחסות חברת Merck,  סרטן המעי הגס