מחקרים עדכניים שבמהלכם בוצע אפיון מולקולרי של גידולים במעי הגס והחלחולת חשפו מספר שינויים מולקולריים בעלי עניין שעשויים להיות מטרות טיפוליות בסרטן גרורתי של המעי הגס (metastatic colorectal cancer - mCRC).

בוצע מחקר רטרוספקטיבי במרכז יחיד שהתבסס על פרופיל גנומי מקיף של גידולים שנלקחו מ- 138 מטופלים עם mCRC. ליצירת הפרופיל הגנומי בוצע ריצוף מהדור החדש (next-generation sequencing - NGS) בבדיקת FoundationOne.

אותרו מוטציות בגן RAS ב- 51.4% ובגן RAF ב- 7.2% מהמטופלים. התגלתה מוטציה חדשה, KRASR68S1, שנקשרה עם מחלה אגרסיבית.

שינויים גנומיים שאותרו ונמצאו קשורים לפרוגנוזה גרועה היו אמפליפיקציה של RASי(KRAS ב- 1.4% ו- NRAS ב- 0.7% מהגידולים), אמפליפיקציה של METי(2.2%), שינויים ב- BRAFL597Rי(0.7%), שינויים ב- ARAFS214Fי(0.7%) ומוטציות מקבילות במסלולים RAS+RAFי(1.4%), BRAF+RAFי(0.7%) ובמקרים נדירים גם ב- PTEN-PIK3CA-AKT.

5.1% מהגידולים היו עם אמפליפיקציה של הגן ERBB2י(HER2) וכל הגידולים הללו היו באזור המעי העקול והחלחולת (rectosigmoid). שלושה מקרים (2.2%) נקשרו עם פרופיל גנומי היפר-מוטנטי אשר נקשר לנטל מוטציות גבוה של הגידול: שניים מהמקרים היו עם מוטציות ב- MSI-H והמקרה האחר היה עם מוטציות ב- POLE.

ניתוח גנומי מקיף מסוגל לחשוף שינויים מעבר למוטציות המוכרות היטב בגנים RAS ו- RAF, הקשורות לעמידות לנוגדי EGFR. גידולים עם אמפליפיקציה של הגן ERBB2 נוצרים במעי העקול והחלחולת, לרוב הם ללא מוטציות בגנים RAS ו- BRAF והם מנבאים תגובה לטיפול ממוקד ב- HER2.

גידולים היפר-מוטנטים או עם נטל מוטציות גבוה המכילים מוטציות בגנים MSI-H או POLE צפויים להגיב היטב לטיפול בחוסמי PD-1.

מקור:

Gong J, Cho M, Sy M, Salgia R, Fakih M.
Molecular profiling of metastatic colorectal tumors using next-generation sequencing: A single-institution experience
Oncotarget. 2017 Feb 2. doi: 10.18632/oncotarget.15030. [Epub ahead of print]

ערכה: ד"ר מירי טלבי

נושאים קשורים:  מחקרים,  אפיון מולקולרי,  סרטן גרורתי של המעי הגס,  mCRC,  פרופיל גנומי מקיף,  ריצוף גנומי מהדור החדש,  NGS,  FoundationOne,  RAS,  RAF,  KRASR68S1,  היפר-מוטציות,  נטל מוטציות של הגידול,  אמפליפיקציה של גן,  ERBB2,  שינויים גנומיים בסרטן,  MSI-H,  POLE,  נוגדי EGFR,  סטוקסימאב,  ארביטוקס,  חוסמי PD-1,  נושא mCRC בחסות חברת Merck