מחקרים 05.03.2017

מחקר CHARTA: משלב טיפול FOLFOX + Avastin עם או ללא Irinotecan בחולים עם סרטן מעי גס מתקדם

במחקר שנערך בגרמניה ותוצאותיו הוצגו בכנס ASCO GI השנה, מצאו החוקרים כי טיפול במשלב FOLFOXIRI ו Avastin עולה על טיפול במשלב FOLFOX ו Avastin, בחולים עם סרטן מעי גס מתקדם

משלב הטיפול FOLFOXIRI+Avastin נמצא במחקרים קודמים כעולה על משלב FOLFIRI+Avastin בחולים עם סרטן מעי גס מתקדם, בין השאר במחקר ה-TRIBE שתוצאותיו פורסמו ב- NEJM בשנת 2014.

במחקר CHARTA שנערך בגרמניה, ביקשו החוקרים להעריך גם כן את יעילותו של משלב הטיפול FOLFOXIRI+Avastin בהשוואה למשלב FOLFOX+Avastin.

250 מטופלים חולקו באופן אקראי בין השנים 2011-2014 לקבלת טיפול סטנדרטי ב- FOLFOX+Avastin, או ב- FOLFOXIRI+Avastin, עם מינונים ולוח זמנים הזהים לאלו שניתנו במחקר ה-TRIBE. תנאים להכללה במחקר היו ECOG של 0-2, ממצא אחד או יותר בקוטר מעל 1 ס"מ, וחלוקה לקבוצות ESMOי1,2,3. החולים החלו בטיפול אינדוקציה במשך 6 חודשים, עם טיפול אחזקה ב- Capecitabine+Avastin עד להתקדמות המחלה או למשך מקסימום של 12 חודשים. התוצאה העיקרית הוגדרה כשיפור משמעותי בשיעורי הישרדות ללא התקדמות מחלה (PFS) כעבור 9 חודשים.

במחקר נכללו 241 מתוך 250 המטופלים, כאשר שיעור ה- PFS כעבור 9 חודשים היה 68% בקבוצת ה- FOLFOXIRI + Avastin בהשוואה ל56% בקבוצת ה- FOLFOX+Avastin. מנתונים ראשוניים עולה כי משך ה- PFS היה 12.0 חודשים לעומת 9.76 חודשים בקבוצות אלו, בהתאמה. מדד איכות החיים לפי QL-Global- Health-Score, היה גבוה יותר בקרב חולים שטופלו במשלב ה- FOLFOXIRI+Avastin . תחת שני משלבי הטיפול נראתה רעילות משנית קלה עד בינונית ללא הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי בדומה לממצאים שנראו במחקר ה-TRIBE, משלב הטיפול FOLFOXIRI+Avastin עולה על משלב הטיפול FOLFOX+Avastin, נסבל היטב על ידי החולים, ואף מוביל לשיפור במדדי איכות חיים. נתונים סופיים הנוגעים למשך ה-PFS, הישרדות כוללת וניתוח נתונים מפורט יוצגו בעתיד.

מקור:

Hans-Joachim Schmoll, Benjamin Garlipp, Christian Junghanss, Malte Leithaeuser, Arndt Vogel, Michael Schaefers, Ulrich Kaiser, Heinz-Gert Hoeffkes, Axel Florschütz, Jörn Rüssel, Stephan Kanzler, Thomas Edelmann, Helmut Forstbauer, Thomas Goehler, Carla Hannig, Bert Hildebrandt, Jörg Steighardt, Fabian Maximilian Meinert, Franziska Cygon, Alexander Stein, 2017 Gastrointestinal Cancers Symposium. CHARTA: FOLFOX+bevacizumab +/- irinotecan in advanced colorectal cancer (CRC)—Final results of the randomized phase II trial of the AIO (KRK 0209). J Clin Oncol 35, 2017 (suppl 4S; abstract 658).

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  כימותרפיה,  FOLFOXIRI,  FOLFOX,  bevacizumab,  Avastin,  סרטן המעי הגס
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות