במהלך ניתוח ישנה חשיבות לניטור ערכי הסוכר של חולים סוכרתיים המטופלים באינסולין. חוקרים ממרכז רפואי בטנסי, ארצות הברית, מצאו כי אין אחידות בכל הנוגע לקיומו של מעקב מסודר של ערכי גלוקוז בקרב הרופאים המרדימים העובדים במרכז זה, וביקשו לפתח מערכת שנועדה לשפר את איכות ניטור ערכי הסוכר בחולים סוכרתיים במהלך פרוצדורות ניתוחיות.

החוקרים פיתחו מערכת אוטומטית שנועדה לזהות חולים סוכרתיים, לעקוב אחר מתן אינסולין לחולים אלו, לתעד את ערכי הסוכר העדכניים שלהם, ולהציג תזכורות לרופאים המרדימים לבדוק את ערכי הסוכר של חולים אלו במהלך הניתוח. במסגרת המחקר נערכה השוואה בין מדדים שונים בקרב מטופלים לפני ובעקבות הטמעת המערכת, ביניהם שכיחותם של היפר- והיפוגליקמיה, ושכיחותם של זיהומים באתר הניתוח.

במחקר נכללו כ- 15,895 מקרים, מהם 3,994 לפני ההתערבות, ו- 11,901 לאחריה, עם מאפיינים דומים בשתי הקבוצות. שיעורו של ניטור ערכי הגלוקוז במהלך הניתוח עלה מ- 61.6% ל- 87.3% בעקבות ההתערבות (P=0.0001). שיעורם של אירועי היפרגליקמיה בחדר ההתאוששות (שהוגדר כשיעורן של קריאות סוכר מעל 250 לאחר הניתוח) ירד מ- 11% ל- 7.2%, (P=0.0019), בעוד ששכיחותם של אירועי היפוגליקמיה (ערכי סוכר נמוכים מ- 75) לא השתנתה באופן משמעותי (0.6% לעומת 0.9%; P=0.2155). בעקבות ההתערבות שיעורם של זיהומים באתר הניתוח ירד מ- 1.5% ל- 1.0% (P=0.0061), כלומר, ירידה של 55.4% בסיכון היחסי. שינוי זה נותר מובהק גם לאחר נטרול השפעתם של ערפלנים אפשריים (P=0.02).

החוקרים מסמכים כי באמצעות השקעה חד פעמית במערכת אוטומטית כמתואר, נראה שיפור משמעותי בניטור ערכי הסוכר בקרב חולים סוכרתיים במהלך ניתוחים, ובעקבות כך נראו שיעורים נמוכים יותר של היפרגליקמיות בתקופת ההתאוששות וזיהומי אתר הניתוח באוכלוסיית חולים זו.

מקור:

Ehrenfeld, J. M., Wanderer, J. P., Terekhov, M., Rothman, B. S., & Sandberg, W. S. (2017). A perioperative systems design to improve intraoperative glucose monitoring is associated with a reduction in surgical site infections in a diabetic patient population. The Journal of the American Society of Anesthesiologists126(3), 431-440.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  ניטור ערכי סוכר,  היפרגליקמיה,  זיהום אתר הניתוח