מחקרים 13.03.2017

בטיחות ויעילות השימוש בפרטוזומאב וטרסטוזומאב בשילוב עם כימותרפיה ממשפחת הטקסנים כטיפול בקו ראשון בסרטן שד חוזר או גרורתי

מחקר PERUSE מצא כי פרופיל הבטיחות והיעילות של טיפול בקו-ראשון בסרטן שד חיובי ל- HER2 עם הישנות מקומית או מחלה גרורתית בשילוב של פרטוזומאב (פרג'טה) וטרסטוזומאב (הרספטין) וטקסנים היו מבטיחים ודומים לאלו שדווחו במחקר CLEOPATRA. בחולות שטופלו במשלב פרטוזומאב, טרסטוזומאב וטקסול, משך הזמן החציוני להתקדמות המחלה היה הארוך ביותר ועמד על 24.7 חודשים

מחקר CLEOPATRA אשר דווח ב-2015 בעיתון New England Journal of Medicine מצא כי טיפול בקו-הראשון הכולל משלב של פרטוזומאב, טרסטוזומאב ודוסטקסל בסרטן שד גרורתי חיובי ל- HER2 שיפר באופן מובהק את משך הזמן החציוני עד להתקדמות המחלה (בהשוואה לטרסטוזומאב ודוסטקסל בלבד ל-18.7 חודשים והאריכה את חיי המטופלות ב-15.7 חודשים, עם חציון הישרדות כוללת של 56.5 חודשים וללא פגיעה בפרופיל הבטיחות. על סמך נתונים אלו קווים מנחים בינלאומיים הגדירו משלב טיפולי זה כטיפול המועדף לחולות גרורתיות בקו הראשון.

מחקר PERUSE, שעודנו נמשך, בוצע במטרה להעריך את הבטיחות והיעילות של השילוב פרטוזומאב טרסטוזומאב ותרופות שונות ממשפחת הטקסנים לפי בחירת החוקרים כטיפול קו-ראשון בסרטן שד חוזר או גרורתי חיובי ל-HER2.

PERUSE הינו מחקר רב-מרכזי בשלב IIIb,יopen label, זרוע טיפול בודדת שגייס מטופלות מכל רחבי העולם, כולל 50 מטופלות מישראל, עם סרטן חיובי ל- HER2 עם הישנות מקומית או מחלה גרורתית, שלא קיבלו טיפול קודם עבור מחלתן הנוכחית (פרט לטיפול אנדוקריני).

1,436 מטופלות גויסו וקיבלו לפחות מינון אחד של תרופת המחקר עד ביצוע ניתוח הביניים. חציון משך המעקב היה 17.2 חודשים (טווח: <1-41.4 חודשים). 64% מהמטופלות היו עם מחלה חיובית להורמון ו- 75% היו עם מחלה ויסצרלית בעת כניסתן למחקר. 1,429 מטופלות קיבלו תרופה כלשהי ממשפחת הטקסנים: דוסטקסל (n=775, 54.2%), פקליטקסל (n=589, 42.1%)  או נאב-פקליטקסל (n=65, 4.5%).

המחקר הדגים כי משך הזמן החציוני עד להתקדמות המחלה (PFS) בכלל אוכלוסיית המחקר (1,200 מטופלות עם מחלה מדידה) היה 21.2 חודשים. בחלוקה בין הטיפולים הכימיים השונים נמצא כי אצל מטופלות שטופלו עם דוסטקסל, פקליטקסל ונאב-פקליטקסל חציון ההישרדות ללא התקדמות היה 19.7 חודשים, 24.7 חודשים ו- 18.1 חודשים, בהתאמה.

שיעור התגובה הכללית היה 79.7% (n=956). שיעור המטופלות שטופלו עם דוסטקסל, פקליטקסל ונאב-פקליטקסל והשיגו תגובה מלאה היה 11.1%, 16.4% ו- 7.5%, בהתאמה; שיעור המטופלות שהשיגו תגובה חלקית היה 66.9%, 66.4% ו- 71.7%, בהתאמה; שיעור המטופלות שהשיגו מחלה יציבה היה 17.0%, 12.9% ו- 15.1%, בהתאמה.

תופעות הלוואי הנפוצות ביותר בכל דרגות החומרה, היו שלשולים (67.1%), התקרחות (47.5%), בחילות (33.7%), תשישות (30.7%) ועייפות (28.3%). תופעות הלוואי החמורות הנפוצות ביותר היו חום נויטרופני (4.7%), נוירופתיה היקפית (3.5%), נויטרופניה (3.1%), שלשולים (2.4%). ירידה ברמות LVEF בדרגה שהביאה להפסקת הטיפול בתרופות פרטוזומאב וטרסטוזומאב היו בשיעור דומה למדווח עד כה (1.8%, n=26).

לסיכום, הממצאים הראשוניים של מחקר PERUSE מראים כי הבטיחות והיעילות של משלב של פרטוזומאב (פרג'טה), טרסטוזומאב (הרצפטין) וכימותרפיה ממשפחת הטקסנים כקו טיפולי ראשון בחולות עם השנות מקומית או מחלה גרורתית בסרטן שד חיובי ל- HER2 עקביים לתוצאות שנצפו במחקר CLEOPATRA.

מקור:

Preliminary safety and efficacy of first-line pertuzumab combined Preliminary safety and efficacy of first-line pertuzumab combined with trastuzumab and taxane therapy for HER2-positive locally recurrent/ metastatic breast cancer (PERUSE) T. Bachelot et al, poster presentation SABCS 2016
Swain SM, et al. Pertuzumab, trastuzumab, and docetaxel in HER2-positive metastatic breast cancer. N Engl J Med. 2015 Feb 19;372(8):724-34.

ערכה: ד"ר קרן לבנון, המכון האונקולוגי, שיבא

Warnings for pregnant and potentially pregnant women during/after treatment with Perjeta: Perjeta should be avoided during pregnancy.  There is limited amount of data from the use of Perjeta in pregnant women and the safe use of Perjeta during pregnancy and lactation has not been established. Verify pregnancy status prior to the initiation of Perjeta. Women of child-bearing potential should use effective contraception while receiving Perjeta and for 6 months following the last dose of Perjeta. Monitor patients who become pregnant during Perjeta therapy or within 6 months following the last dose of Perjeta closely for oligohydramnios. If Perjeta is used during pregnancy or if a patient becomes pregnant while being treated with Perjeta or within 6 months following the last dose of Perjeta, immediately report exposure to Roche Drug Safety Centre by emailing israel.drugsafety@roche.com or calling 09-9737722/37.
Additional information will be requested during a Perjeta-exposed pregnancy and the first year of the infant’s life. This will enable Roche/Genentech to better understand the safety of Perjeta and to provide appropriate information to Health Authorities, Healthcare Providers and patients.
נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד חיובי ל- HER2,  פרטוזומאב,  פרג'טה,  טרסטוזומאב,  הרצפטין,  קדסיילה,  דוסטקסל,  טקסוטר,  פקליטקסל,  נאב-פקליטקסל,  טקסנים,  הישנות מקומית של סרטן שד,  סרטן שד גרורתי,  מקטע פליטה חדר שמאל,  תופעות לוואי,  מחקר PERUSE,  מחקר CLEOPATRA