מחקרים 14.03.2017

סיווג סוגי סרטן שד לפי הפרופיל הגנומי עשוי להביא לבחירה מדויקת בטיפול תרופתי ולשפר את פרוגנוזת המחלה

פרופיל גנומי של מעל 8,500 גידולים מסוג קרצינומה של השד חשף מספר מסלולים תאיים אשר צפויים להגיב לטיפול מולקולרי ממוקד ולהביא לסיווג חדש של תתי-סוגים של סרטן השד

קביעת פרופיל גנומי מקיף (comprehensive genomic profiling - CGP) על ידי hybrid capture (הכלאת החומר הנבדק עם דנ"א מסומן) חשף תתי-סוגים של סרטן שד לפי שינויים גנומיים ספציפיים אשר צפויים להגיב לטיפולים מולקולריים ממוקדים, זאת במקום הסיווג השגרתי של גידולים בשד לפי ביטוי קולטנים להורמונים.

בוצע CGP למעל 8,500 דגימות רקמה מקרצינומות של השד (40% מהדגימות היו גידולים ראשוניים, 60% גרורות), אשר סקר 315 גנים הקשורים להתפתחות ממאירויות, בחיפוש אחר שינויים גנומיים עבורם קיימות תרופות ממוקדות מטרה.

CGP איתר מספר שינויים גנטיים אשר מהווים מטרה לתרופות ממוקדות שאושרו לשימוש ע"י FDA, ביניהם מוטציות במסלולים התאיים PI3K/AKT/mTORי(51% מהדגימות), FGFRי(31%), CDKי(31%), HRDי(Homologous recombination deficiency; 15%),יERBBי(15%) ורגישים לאימונוטרפיה (5%) אשר צפויים להגיב היטב לטיפול בתרופות מוכרות אשר חוסמות מסלולים תאיים ספציפיים. כמו כן, נמצאו מוטציות נדירות בגנים המקודדים לקינאזות, כגון RET,יROSI ו- RAF אשר עשויות להגיב לטיפול עם מעכבי קינאזות ספציפיים.

80% מהגידולים הכילו שינויים גנומיים ברי טיפול במסלול תאי אחד לפחות וכשליש מהגידולים הכילו שינויים במסלול תאי אחד בלבד. בעוד שבאימונוהיסטוכימיה רק 9.8% מהגידולים יראו ביטוי יתר של HER2, בדיקת CGP מצאה מוטציה במסלול זה ב-15% מהמקרים.

2.5% מהמקרים של סרטן השד הדגימו מדד עומס מוטציות גבוה (TMB), המנבא בצורה יותר מדוייקת תגובה לאימונוטרפיה, ולא נמצאה קורלציה בין צביעה ל PD-L1 ועומס המוטציות.

כמו כן נמצאו קורלציות בין מסלולים שונים, כגון מוטציות ב ESR1 נמצאו בשכיחות גבוהה יותר בקומבינציה עם שינויים במסלולים של FGFR ו- CDK, לעומת זאת HRD נמצא בשכיחות נמוכה יותר בשילוב עם מוטציות במסלולים אלה.

מחקר זה מציג סיווג חדש לתתי-סוגים של סרטן השד אשר צפוי לשפר את התוצאה הקלינית. סיווג הגידולים לפי השינויים הגנומיים הספציפיים מביא לבחירת אסטרטגיית טיפול מותאמת אישית, אשר עשוי להביא לשיעורי תגובה והישרדות גבוהים יותר בהשוואה לבחירת טיפול לפי סטטוס קולטנים להורמונים. CGP סיפק מידע מקיף יותר מאימונוהיסטוכימיה וצפוי לשמש בעתיד כבדיקה שגרתית לחולות סרטן השד במטרה לספק רפואה מותאמת אישית לפי המאפיינים המולקולריים של כל גידול.

מקור:

Comprehensive genomic profiling of 8,654 breast carcinomas reveals therapeutically targetable molecular subtypes beyond those defined by hormone-receptor expression.
Jeffrey S. Ross1,2, Laurie M Gay1, Julia A Elvin1, James Suh1, Jo-Anne Vergilio1, Siraj Ali1, Vincent A Miller1, Philip J Stephens1Ann
Oncol (2016) 27 (suppl_6): 229PD.

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שד,  קרצינומה של השד,  פרופיל גנומי מקיף,  תתי-סוגים של סרטן שד,  HER2,  מסלולים תאיים,  PI3K/AKT/ mTOR,  FGFR,  CDK,  ERBB,  אימונוהיסטוכימיה,  רפואה מותאמת אישית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך