medic webinar 19.03.2017

וובינר מדעי: מגפת ההשמנה - לא רק משקל וסוכרת

medic webinar מציגים את הרצאתו של ד"ר יואל טולדנו, שנערכה במסגרת הקורס בנושא השמנה, היפוגונדיזם ומיניות הגבר. זו הרצאה ראשונה מתוך שתיים בקורס זה, אשר השתתפות בו מקנה 3 נקודות CME

תגובות