מחקרים 19.03.2017

שיעור מקרי התמותה בתוך שבוע לאחר שחרור מחדר המיון בארה"ב

במחקר מדגמי אחר מבוטחי הMEDICARE בארצות הברית נמצא כי 0.12% מהנדגמים נפטרו בתוך 7 ימים ממועד בדיקתם ושחרורם מחדר המיון

חלק ממקרי התמותה בתוך זמן קצר משחרור ממיון נגרמים בשל טעות בהערכת הסבירות להתדרדרות קלינית של המטופל. המחקרים שנערכו עד כה בנושא התבססו על נתונים ממרכז רפואי אחד ולא ניתן היה להעריך את שכיחות התופעה ומאפייניה בקנה מידה גלובלי יותר. בשל כך, בחרו החוקרים להעריך את שכיחות התופעה במדגם מתוך אוכלוסיית מבוטחי הMEDICARE בארה"ב.

החוקרים בדקו מדגם מייצג של 20% מתוך מבוטחי הMEDICARE אשר הגישו בקשה להחזר כספי בעקבות פנייה למיון בשנים 2007-2012. מתוך המדגם הוצאו מטופלים המתגוררים במוסדות גריאטריים, מטופלים מעל גיל 90, מטופלים תחת טיפול פליאטיבי או עם אבחנה של מחלה הפוגעת בתוחלת החיים (כגון ממאירות) בזמן הפנייה למיון או בשנה הקודמת לכך. התוצא העיקרי היה תמותה בתוך שבעה ימים בקרב המטופלים שנכללו במחקר אשר שוחררו מחדר המיון.

מתוך האוכלוסיה שנדגמה, שכללה יותר מ10 מיליון מבוטחים, 0.12% נפטרו בתוך שבעה ימים מיום שחרורם מהמיון. הגיל הממוצע של הנפטרים היה 69 והסיבות העיקריות לתמותה היו מחלת לב טרשתית (13.6%), אוטם בשריר הלב (10.3%) ומחלת ריאות חסימתית (9.6%). 2.3% מהפטירות יוחסו למינון יתר של נרקוטיקה, רובם לאחר ביקורים במיון בשל בעיות מוסקלו-סקלטליות. בבתי החולים בהם שיעור המאושפזים מהפונים למיון היה נמוך יותר היו יותר מקרי פטירה מוקדמת לאחר שחרור - הבדל של פי 3 בשיעור בין בתי החולים בחמישון העליון לבין החמישון התחתון (0.27% מול 0.08% בהתאמה).

בניתוח רב משתנים, חדרי מיון בהם היה נפח מטופלים גבוה יותר וכן בתי חולים בהם גבו תעריף גבוה יותר על ביקור במיון היו עם פחות מקרי תמותה מוקדמת לאחר שחרור ממיון (יחס צולב {odds ratio} של 0.84 עם רווח בר סמך של 95%: 0.81-0.86 ויחס צולב של 0.75 עם רווח בר סמך של 95%: 0.74-0.77 בהתאמה).

האבחנות שניתנו במיון ושנמצאו בשכיחות מוגברת עם תמותה מוקדמת לאחר שחרור היו שינוי במצב ההכרה (יחס סיכון {risk ratio} 4.4, רווח בר סמך של 95%: 3.8-5.1). דיספנאה (יחס סיכון 3.1, רווח בר סמך של 95%: 2.9-3.4) וחולשה כללית/עייפות (יחס סיכון 3.0, רווח בר סמך של 95%: 2.9-3.7).

לאור הממצאים, מסכמים החוקרים כי בכל שנה נפטר מספר לא מבוטל של מטופלים לאחר שחרור ממיון עם אבחנה שאיננה מסכנת חיים וכי יש צורך במחקר נוסף להערכה האם ניתן יהיה למנוע מקרי תמותה אלו.

מקור:

Obermeyer Z, Cohn B, Wilson M, Jena AB, Cutler DM. Early death after discharge from emergency departments: analysis of national US insurance claims data. BMJ. 2017;356:j239. doi:10.1136/BMJ.J239.

נושאים קשורים:  מחקרים,  תמותה,  ביקורים במיון
תגובות