הטיפול בסרטן ריאה של תאים קטנים (small-cell lung cancer; SCLC) מהווה אתגר. מחקרים ניסויים הראו כי לסטטינים השפעה אדטיבית בשילובן עם תרופות שונות, כגון ציספלטין, על עיכוב התפתחותם של גידולים, ומחקרים תצפיתיים הצביעו על כך כי שילוב של סטטינים עם תרופות כנגד סרטן מעכב את הישנות המחלה ומאריך הישרדות בכמה סוגי סרטן שונים. במחקר קליני אקראי כפול סמיות, מבוקר פלצבו, ביקשו חוקרים בריטיים להעריך את יעילותו של הטיפול הסטנדרטי בתוספת סטטין בקרב חולים עם SCLC.

חולים עם אבחנה של SCLC, ודירוג תפקודי (performance status) בין 0 ל- 3, שובצו באופן אקראי לקבל טיפול יומי בפראבאסטטין במינון 40 מ"ג או בפלצבו, בשילוב עם עד 6 מחזורים של אטופוסיד וציספלטין או קרבופלטין אחת ל- 3 שבועות, עד להתקדמות המחלה או הופעת תופעות רעילות בלתי נסבלות. התוצאה העיקרית הוגדרה כהישרדות כללית (OS), ותוצאות משניות הוגדרו כהישרדות ללא התקדמות המחלה (PFS), שיעורי תגובה לטיפול, ורעילות.

למחקר גויסו 846 חולים מ- 91 מרכזים רפואיים בבריטניה בין השנים 2007-2012. גיל המשתתפים החציוני היה 64 שנים, 43% אובחנו עם מחלה מקומית, ו- 57% עם מחלה מפושטת. במהלך תקופת המחקר, 758 חולים נפטרו, 92% מהם כתוצאה מ- SCLC, כולל 6 אירועי תמותה שנמצאו קשורים לטיפול הכימותרפי בקבוצת הפראבאסטטין, בהשוואה ל- 0 מקרי תמותה הקשורים לטיפול בקבוצת הפלצבו. לא נמצא יתרון למתן פראבאסטטין בהשוואה לפלצבו. משך ההישרדות הכולל היה דומה בין הקבוצות, ועמד על 10.7 חודשים ו- 10.6 חודשים, בהתאמה (HR 1.01; 95% CI 0.88-1.16; P=0.90). שיעור הישרדות כוללת למשך שנתיים עמד על 14.1% ו- 13.2%, בהתאמה. בסך הכל, 787 חולים חוו תקופה של הישרדות ללא התקדמות המחלה, ללא הבדל משמעותי בין הקבוצות, עם משך PFS חציוני של 7.7 חודשים לעומת 7.3 חודשים, בהתאמה. שיעורן ואופיין של תופעות הלוואי היה דומה בין הקבוצות.

לסיכום, שילוב של פראבאסטטין עם טיפול כימותרפי מקובל, על אף שהיה בטוח, לא הראה יתרון בקרב חולי SCLC.

מקור:

Seckl, Michael J., et al. Multicenter, phase III, randomized, double-blind, placebo-controlled trial of pravastatin added to first-line standard chemotherapy in small-cell lung cancer (LUNGSTAR). Journal of Clinical Oncology (2017): JCO-2016.‏

ערכה: ד"ר טל בקרמן יוסקוביץ

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאה של תאים קטנים,  SCLC,  סטטינים